Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Případová studie - Rušivé chování

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10110
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
166 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
V následujícím popisu situace, které jsem byl svědkem si uvedeme příklad, se kterým se zajisté setkal každý pedagog nehledě na to, jak dlouho se věnuje pedagogické činnosti. Zaměříme se na rušivou činnost žáků a v teoretické části vysvětlíme rozdíl mezi rušivým a nespolupracujícím žákem. Rušivá činnost žáků je pravděpodobně nejčastější nežádoucí jev během výuky. Pomocí dostatečných teoretických znalostí a pedagogických zkušeností není neřešitelným problémem.

Popis situace
Během náslechů jsem v některých hodinách zaznamenal zvýšenou aktivitu žáků, nikoliv však v učení, ale v rušení. Většinou se jednalo o stejnou skupinku žáků, kteří seděli v zadních lavicích a výuka nebyla jejich hlavní činnost v hodině. Stávalo se tomu jednak během ne příliš záživné teoretické části hodiny, kdy probíhala monologická přednáška. Žáci se mezi sebou bavili, hlavní pozornost věnovali mobilnímu telefonu a dialogu mezi sebou. Ve výjimečných situacích přenesli svoji pozornost i na zbytek třídy. Stalo se tedy, že hlavní „slovo“ ve třídě neměl vyučující, ale žáci.

Klíčová slova:

případová studie

teoretické poznatky

rušivé chování

odborné poznatky

profesionální přípravaObsah:
 • Úvod
  Popis situace
  Jak byla situace řešena
  Odborné teoretické poznatky
  Rušivé chování
  Posouzení vhodnosti vzhledem k odborným poznatkům
  Přínos pro profesionální přípravu
  Zdroje

Zdroje:
 • ČAPEK, R. Odměny a tresty ve školní praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4639-5.
 • KALHOUS, Z. a O. OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • NAVRÁTIL, S. a J. MATTIOLI. Problémové chování dětí a mládeže. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3672-3