Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Přehled historie filozofie

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6934
Poslední úprava
09.11.2015
Zobrazeno
600 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.ANTIKA
Předsokratikové: (předsokratovské období): 6-5. Století př.n.l., hlavním znakem tohoto období je to, že hledali prazáklad, prapodstatu, arché veškerého světa
Thales: (625 - 546), počátek filozofie, byl to matematik, astronom, filozof, zabýval se otázkami zatmění slunce a vypočítal výšku pyramid - díky stínu, který pyramida vrhá, za arché považoval vodu, tvrdil, že země je deska plující na vodě, Mílétská škola
- Řecká kolonizace
Parmenides: (540 - 480), Bytí = myšlení, Parmenidés patří mezi nejvýznačnější řecké filosofy a Platón jej pokládal za „otce filosofie“, patrně proto, že jako první soustavně pochyboval o smyslovém poznání a věnoval se otázce bytí. Založil Elejskou školu, k níž dále patřil i jeho žák Zenon z Eleje a Melissos. O jeho životě není mnoho známo a z jeho jediného díla se zachovaly jen zlomky.
Herakleitos: (536 - 470), „Vše plyne“ logos jako zákon světa, temný filozof, tvrdil, že pokud se chceme něčeho dopátrat musíme se ponořit do nejtemnějších temnot duše, za arché považoval oheň, tvrdil, že to je neustále plápolající a klesající a stoupající oheň, další jeho myšlenka je myšlenka Panta rhe - vše se mění, vše plyne - dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, vše se děje v protivě - celý život se skládá z protikladů, tvrdí, že se to nemůže dít samo o sobě a že to řídí nějaký logos = rozum, jakýsi řídící princip
- Perské války
Pythagoras: (580 -500) založil školy v Řecku, J.Itálii, Sicílii, za arché považoval číslo, číslo je podle něho základem všeho, dává nám základy a řád, tvrdil, že vesmír je vesmírná číselná, zvuková harmonie, Pythagorejci byli ovlivněni Buddhismem - člověk musí konat dobro, aby se vyhnul reinkarnaci, Číslo jako univerzální princip řádu mnohosti
Zenom z Eleje: (490 -430), aporie popírající pohyb, přichází s tzv. čtyřmi aporiemi, neboli aporie je něco neřešitelného - paradox - nesmysl : 1. Aporie: půlení = dichotomie: když chci jít od bodu A do B, musím trasu neustále půlit, takže zůstávám stále na bodě A, 2. Aporie: Achilles a želva: Achilles nemůže dohonit želvu, 3. Aporie: letící šíp: letí určitými body, 4. Aporie: stadion: pohybující a nepohybující dveře se vůči sobě nepohybují

Klíčová slova:

antika

středověk

filozofie

renesance

humanismus

antropologie

hermeneutika

postmodernaObsah:
 • 1.Antika
  2. Středověk
  3. Renesance a humanismus
  4. Osvícenství
  3. Filozofie novověku
  4. Anglický empirismus
  5. Francouzské osvícenství
  6. Německý idealismus
  7. Z opozice vůči spekulativnímu idealismu
  8. Novější filozofie - filozofie života
  9. Filozofická antropologie
  10. Nová ontologie
  11. Fenomenologie
  12. Existenciální filozofie francouzská
  13. Německá
  14. Zvenku existenciální, zevnitř nová fundamentální ontologie a její pokračování
  15. Návaznost na heideggera
  16. Kritický racionalismus
  17. Kritická teorie
  18. Neomarxismus
  19. Hermeneutika
  20. Strukturalismus a novostrukturalismus
  21. Filozofie postmoderny
  22. Filozofie dialogu, též perzonalistická filozofie