Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Pojetí sociální práce (základní koncepty oboru, paradigmata, sociální práce) + test

«»
Přípona
.zip
Typ
studijní materiál
Stažené
161 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
1988
Poslední úprava
24.09.2013
Zobrazeno
1 931 x
Autor:
jankamala
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Payne soudí, že SP je „sociálně konstruovaná činnost,“ kterou lze pochopit jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž vznikla. SP nemůže být budována a hodnocena nadčasově. Její teorie i praxe jsou reakcemi na to, jak konkrétní lidé vnímají v určité době a v určitém místě (regionu, zemi) sociální problémy. Způsob, jakým se soc. práce koncipuje a provádí v euro-americkém civilizačním okruhu, není vhodný ani přijatelný v jiných kulturách (východní země – podpora rodiny, než jedince; Amerika – menší řízení státu – dobrovolnictví; nejednotnost evropského vzdělávání; země třetího světa – tradiční kmenové hodnoty + pozůstatky způsobu organizování a poskytování soc. služeb z dob kolonizace + aktuální vliv euro-amerického modelu zprostředkovaný mezinárdními humanitárními organizacemi).

Klíčová slova:

sociální práce

přístup

analýza

modulace

přístup

teorie

komplementaritaObsah:
 • Pojetí sociální práce (základní koncepty oboru, paradigmata sociální práce)
  Koncept "sociálního fungování" a "životní situace"
  Paradigmata SP
  Dilemata soudobé sociální práce
  Vývoj sociální práce
  Vývoj sociální práce jako oboru v západním světe
  Počátky sociálního zabezpečení a konstituování SP
  Domácí tradice SP
  Vzdělávaní sociálních pracovníků a jejich profesionalizace
  Charakter teorií v sociální práci, posouzení a volba teorií
  Konceptuální systém SP
  Posouzení a volba teorie
  Eklektický přístup
  Psychoanalýza a psychodynamické teorie
  Psychosociální přístup
  Humanistické a existenciální teorie
  Rogersův přístup orientovaný na klienta
  Existenční analýza a logoterapie V. E. Frankla
  Transakční analýza
  Existencializmus v SP podle Neila Thompsona
  Sociálněpsychologické a komunikační modely
  Teorie roli
  Etiketizační teorie (labelling)
  Teorie komunikace v sociální práci
  Antiopresivní přístupy
  Ekologická perspektiva
  Kongitivně - behaviorální teorie
  Přístup orientovaný na úkoly
  Systematický přístup
  Typ AOP - pedagogika osvobození
  Etické aspekty sociální práce
  Nejčastěji uváděné etické teorie v rámci profesní etiky
  Hodnoty v sociální práci
  Charakteristika profesie a etický kokex
  Nároky sociální práce
  Kompetence
  Syndrom pomáhajících
  Sydnrom vyhoření
  Supervize

Zdroje:
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha Portál 1997. ISBN 80-7178-150-9.
 • LEVICKÁ, J. Metody sociálnej práce. Vev. s. r. o. ISBN 80-89074-38-3.
 • MATOUŠEK O. Metody řízení sociální práce. Praha Portál, 2003.
 • MATOUŠEK, O. A KOL. Základy sociální práce. Praha Portál 2001. ISBN 80-7178473-7.
 • NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. brno 2001. ISBN 80-85850-00-1.
 • NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha, Univezita Karlova 1992. ISBN 80-7066-483-5.