Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Otázky k výchove okruhy problematiky k skúške z teórie výchovy

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
109 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10113
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
2 203 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo je výchova?
Záměrné a cílené působení na osobnost člověka. Je to specificky lidská činnost.
Aká je jej podstata (odkiaľ sa berie)?
Výchova provází lidstvo už od pravěku. Je to proces, který pomáhá lidem přežít. V životě nastane situace, kdy instinkty nestačí a je potřeba, aby zkušenější jedinci předávali zkušenosti méně zkušeným.
Kto je objekt výchovy?
Objektem výchovy je vychovávaný jedinec, nebo skupina.

Keď existuje objekt existuje i subjekt výchovy? Definujte ho?
Pokud existuje objekt, musí zákonitě existovat i subjekt výchovy. Subjekt výchovy = vychovavatel.

Aký je medzi nimi vzťah?
Mezi subjektem a objektem je ve výchovném procesu určitý vztah, který se ale s časem mění. Jako příklad můžeme uvést učitel-žák, rodič-dítě. Pokud se zaměříme na vztah rodič-dítě, jejich vztah se mění s časem tak, že malé dítě je na rodičích životně závislé. Postupně se závoslost snižuje, až se dítě naplno osamostatní.

Aký má výchova zmysel?
Naprosto zásadní. Je důležité formovat osobnost jedince, aby se mohl v budoucnosti postarat sám o sebe, a převzít zodpovědnost za sebe, svoje činy, případně i za menší sociální skupinu.
Čo je vo výchove najdôležitejšie?
Aby působila na fyzickou i psychickou stránku a ve všech oblastech - kognitivní, afektivní a psychomotorické. Aby byla prováděna nenásilnou formou a aby byla efektivní.
Je výchova človeka nutná, alebo nie?
Ano, výchova je nutná.
Kto je vo výchove dôležitý a kto nie?
Ve výchově jsou všichni důležití.
Je výchova prínos, alebo príťaž pre človeka?
Pokud je výchova správně vedena, je pro člověka jednoznačně přínos. Může se ovšem stát, že je výchova špatně vedena a v tomto okamžiku může být pro vychovávaného jedince přítěž.

Klíčová slova:

výchova

vzdelávanie

komplexnosť

genetická informácia

slobodný človekObsah:
 • Čo je výchova?
  Aká je jej podstata (odkiaľ sa berie)?
  Kto je objekt výchovy?
  Keď existuje objekt existuje i subjekt výchovy? Definujte ho?
  Aký je medzi nimi vzťah?
  Aký má výchova zmysel?
  Čo je vo výchove najdôležitejšie?
  Je výchova človeka nutná, alebo nie?
  Kto je vo výchove dôležitý a kto nie?
  Je výchova prínos, alebo príťaž pre človeka?
  Aká je podstata výchovy v ľudskom bytí a žití?
  Existuje nejaká „pra“výchova?
  Aký je vzťah výchovy a vzdelávania?
  Existuje nejaké „výchovné jsoucno“ z ktorého všetko pochádza?
  Parafrázujte v podobe krátkeho príbehu nasledovné zadanie:
  Keby ste žili v inej dobe, na inom mieste a v inej spoločnosti popíšte ako by ste definovali a praktikovali výchovu. Na konci príbehu vysvetlite prečo?
  Príroda je plná premien ako je to s výchovou?
  O aké premeny sa jedná? Čím sú charakteristické?
  Čo je príčinou toho, že je výchova komplexná?
  Čo spôsobuje túto komplexnosť?
  Popíšte jednotlivé charakteristické črty komplexnosti výchovy?
  Najgeniálnejší element výchovy je ľudská hodnota.
  Popíšte a argumentujte súhlas, alebo nesúhlas s daným výrokom.
  Prečo je výchova k hodnotám tak náročná?
  Prečo sa výchova k hodnotám neuplatňuje mechanicky, ako napríklad písanie.
  Je výchova všemocná?
  Ako môže výchova zmeniť svet a myslenie ľudí?
  Existuje vnútorná (implicitná) výchova?
  Existuje prirodzená výchova?
  Ako viem ktorá výchova je správna?
  Je výchova vrodená ako súčasť dedičnej genetickej informácie?
  Vytvára výchova u človeka „zmyslový“ svet alebo skôr nemenné dogmata?
  Ako výchova pomáha človeku “rekonštruovať“ realitu života?
  Vie človek vďaka výchove pomenovať základné idei (ciele) svojho sveta?
  Bude existovať výchova, keď človek umrie?
  Môže žiť človek sám, alebo musí byť súčasť „stáda“?
  Čo prichádza skôr? Výchova alebo ciele výchovy?
  Prečo je výchova dôležitá? A je vôbec?
  Aký je rozdiel medzi slobodným a ženatým (vdanou) človekom?
  Aká výchova zabezpečí dobrý život?
  Aké formy výchovy je možné uplatňovať?
  Aké vlastnosti má výchova?
  Aké metódy používame keď hovoríme o výchove?