Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Organizace veřejné moci

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
8589
Poslední úprava
30.08.2016
Zobrazeno
552 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stručný učební text z Organizace veřejné moci je určen pro studenty VŠAP.

Základním cílem stručného učebního textu je přispět u studentů k takovému pochopení problematiky Organizace veřejné moci, aby se v ní dovedli orientovat v míře potřebné při studiu z doporučené literatury.

Autoři si při zpracování stručného učebního textu nekladli za cíl vyčerpat a popsat problematiku v celé její šíři, ale podat základní informace a vysvětlení.

Klíčová slova:

moderní stát

ústava

Česká republika

zákonodárná moc

výkonná moc

soudní moc

územní samospráva

základní práva a svobodyObsah:
 • OBSAH
  Úvodem 2
  Seznam některých použitých zkratek a některých stránek WWW 5
  1Moderní stát a ústava 6
  1.1Vznik a historický vývoj moderního státu a jeho ústavy 6
  1.2Druhy ústav 7
  1.3Funkce, obsah a forma ústavy 9
  2Úvod do ústavního práva České republiky 10
  2.1Vymezení pojmu ústavního práva 10
  2.2Vztah ústavního práva k jiným právním odvětvím 11
  2.3Prameny ústavního práva 11
  2.4Ústavněprávní vztahy 12
  3.Stručný ústavní vývoj na území České republiky 14
  3.1.Etapy ústavního vývoje od roku 1918 14
  3.2.Ústavní vývoj v letech 1918 až 1992 14
  3.2.1.Ústavní vývoj v rámci Československa v letech 1918 až 1948 14
  3.2.2.Ústavní vývoj v letech 1948 až 1992 19
  4.Ústava České republiky . 21
  4.1.Přijetí a koncepce Ústavy 22
  4.2.Ústavní pořádek 22
  4.3.Funkce ústavního pořádku 23
  4.4.Obsah ústavního pořádku 25
  4.5.Forma ústavního pořádku 26
  4.6.Interpretace a aplikace Ústavy a ostatních předpisů
  ústavního práva 29
  5.Ústavní základy České republiky 32
  5.1.Ústavní charakteristika českého státu 32
  5.2.Území a státní hranice ČR 33
  5.3.Unitární forma územní organizace ČR 33
  5.4.Státní občanství ČR. 34
  5.5Hlavní město ČR Praha 37
  5.6Státní symboly ČR 37
  5.7Další formy symbolizující ČR 38
  5.8Ústavní základy zahraniční politiky ČR 38
  6Moc zákonodárná 39
  6.1Základní východiska úpravy moci zákonodárné 39
  6.2Základní charakteristika Parlamentu 40
  6.3Vnitřní organizace Poslanecké sněmovny a Senátu 41
  6.4Působnost a pravomoc Parlamentu 43
  6.5Zákonodárný proces 44
  6.6Postavení člena Parlamentu 46
  6.7Rozpuštění Poslanecké sněmovny 50
  7Moc výkonná 50
  7.1Základní východiska úpravy moci výkonné 50
  7.2Prezident republiky 51
  7.3Vláda 54
  7.4Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 55
  7.5Státní zastupitelství 59
  8Moc soudní 63
  8.1Základní východiska úpravy moci soudní 63
  8.2Ústavní principy výkonu soudnictví 63
  8.3Ústavní soud 65
  8.4Soudy (obecné) 68
  8.5Soudy v trestním řízení (exkurs) 72
  9Nejvyšší kontrolní úřad 73
  10Česká národní banka 75
  11Územní samospráva 77
  11.1Pojem a formy samosprávy 77
  11.2Pojem a stupně územní samosprávy 77
  11.3Samospráva a stát 78
  11.4Obec 78
  11.5Samospráva obce 80
  11.6Přenesená působnost obce (exkurs) 83
  11.7Orgány obce 83
  11.8Vyšší územní samosprávné celky (kraje) 87
  12Základní práva a svobody 92
  12.1 Vymezení některých základních pojmů 92
  12.2Základní práva a svobody v Ústavě 93
  12.3Listina základnách práv a svobod 94
  12.3.1Přijetí, koncepce a vnější forma 94
  12.3.2Vyhlašovací akt. Preambule 95
  12.3.3Hlava první. Obecná ustanovení 96
  12.3.4Hlava druhá. Lidská práva a základní svobody 98
  12.3.5Hlava třetí. Práva národnostních a etnických menšin 108
  12.3.6Hlava čtvrtá. Hospodářská, sociální a kulturní práva 110
  12.3.7Hlava pátá. Právo na soudní a jinou právní ochranu 114
  12.3.8Hlava šestá. Ustanovení společná 117