Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Lokální a regionální rozvoj - teorie

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
13212
Poslední úprava
30.04.2019
Zobrazeno
219 x
Autor:
jan.hrabalek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletní vypracované otázky ke zkoušce k předmětu KSG/LORET

Klíčová slova:

LORET

OSU

Rumpel

lokální a regionální rozvojObsah:
 • 1. Ekonomická geografie a regionální věda / Lokální a regionální rozvoj - definice LORR, objekt, předmět, zdroje poznání, institucionalizace, vědci a vědecký výzkum, významné publikace a časopisy. Regionální výzkum v ČR a ve světě.
  2. Základní termíny a koncepty v teorii LORR. Přístupy a strategie v LORR.
  3. Lokální a regionální rozvoj (LORR) a regionální politika (RP). Vysvětlení konceptů růst a rozvoj.
  4. Cíle LORR!
  5. Hlavní přístupy k LORR a principy regionálního rozvoje. Udržitelnost rozvoje - aspekt ekonomický, sociální a environmentální
  6. Regionální disparity - vznik a jejich příčiny, měření disparit a indikátory regionálních disparit.
  7. Trendy vývoje v zemích OECD a jejich průmět do politiky lokálního a regionálního rozvoje. Vliv trendů na formování a změny prostorových struktur (fyzických, funkčních, sociálních).
  9. Faktory regionálního růstu a rozvoje. Výrobní faktory. Faktory lokalizační. Tvrdé a měkké faktory. Faktory regionálního rozvoje - fyzickogeografické, socioekonomické, sociokulturní a institucionální.
  10. Mechanismy a procesy regionálního rozvoje
  11. Geografický determinismus, vliv fyzickogeografických faktorů na regionální rozvoj.
  12. Typologie regionů (strukturální a funkční) a jejich obecné charakteristické znaky. Typy problémových regionů.
  14. Charakteristika starých průmyslových regionů.
  15. Charakteristika zaostávajících regionů (rurálních, periférních).
  16. Teritoriální governance jako analytický a normativní koncept. Aktéři rozvoje - veřejný sektor, soukromý sektor, NGOs a občanský sektor, osobnosti a leadership.
  17. Dopady aktivit aktérů LORR na formování prostorové struktury. Aktuální dopady aktivit aktérů LORR v ČR.
  18. Prostorová organizace veřejné správy v ČR (státní správy a samosprávy) v kontextu EU a výkon kompetencí na jednotlivých hierarchických úrovních (multilevel governance, urban governance, metropolitan governance).
  19. Sektorové politiky a jejich vliv na rozvoj regionů.
  20. NUTS a LAU. Regionální statistické jednotky. Statistická sledování na různých hierarchických / měřítkových úrovních (ZSJ / UO - základní sídelní statistické jednotky, urbanistické obvody).
  21. Význam veřejného sektoru a veřejné správy. Důvody existence veřejného sektoru.
  24. Ekonomické teorie a regionální rozvoj - implikace pro regionální rozvoj a politiku.
  25. Neoklasická ekonomická teorie - implikace pro regionální rozvoj a politiku.
  26. Keynesiánská ekonomie - implikace pro regionální rozvoj a politiku.
  27. Neomarxismus
  28
  . Neoliberální ekonomie - implikace pro regionální rozvoj a politiku.
  29. Institucionální ekonomie - implikace pro regionální rozvoj a politiku.
  29. Typologie nástrojů RP. Makro a mikroekonomické nástroje RP.
  30. Nástroje lokálního a regionálního rozvoje (Blakely, Vozáb, Blažek aj.)
  31. Teorie regionálního vývoje a růstu - typologie. Viz Blažek 1993,1999
  32. Tematické oblasti pro intervence v LORR. Viz Zákon 248/2000 Sb.
  33. Lokalizační teorie (Thünen, Weber, Christaller, Lösch, Isard).
  34. Cyklické teorie regionálního vývoje - Kondratievovy dlouhé vlny ekonomického rozvoje.
  35. Teorie jádro - periférie (Teorie pólů růstu Perroux/Boudeville, Teorie exportní základny D.North, Teorie kumulovaných příčin G.Myrdal).
  36. Klastry a klastrová politika
  37. GPN Globální produkční sítě a regionální rozvoj
  38. Regionální inovační systémy (vytváření regionální konkurenční výhody a regionální inovační strategie). Triple helix.
  39. Trendy v regionální politice v 21. století. (viz Blažek 2011)

Zdroje:
 • skripta, zápisky z přednášek