Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 654   projektů
0 nových

Judikáty evropského soudu

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8791
Poslední úprava
03.10.2016
Zobrazeno
1 209 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Rozhodnutí Komise 69/71/EHS „kuponové máslo“ 29/69 Stauder
ZLP jsou obecnou zásadou komunitárního práva > tím zavázal SD aplikovat EÚLP (dnes čl. 6 odst. 3 SEU)

- Německo poskytovalo příjemcům sociální podpory zlevněné máslo, na poukázku k odběru másla museli příjemci uvádět jméno a adresu
- Stauder získal nárok na takovou poukázku, ale obrátil se na německý soud (podal správní žalobu) s tím, že povinnost uvádět své vlastní jméno a adresu je protiprávní> nezajištěna ochrana osobních údajů
- německá verze rozhodnutí se lišila od ostatních
- Soud položil ESD předběžnou otázku podle čl. 267 SFEU

- ESD potvrdil že, základní lidská práva jsou součástí práva společenstv
- ESD také zjistil, že existují rozdíly v jednotlivých jazykových verzích
- Je třeba přihlížet ke všem verzím a hledat tak smysl daného ustanovení, měly by se najít všechny jazykové verze a porovnat, vybrat co nejvstřícnější rozhodnutí
- neshledal porušení LP
- Všechny jazykové verze jsou autentické, ale přihlíží se k účelu předpisu - aplikovatelná je nejlépe vyhovující verze. Důležité je řídit se účelem směrnice.

2) Německý spolkový soud Solange I. z r. 1974 ochrana materiálního jádra národní Ústavy
Spolkový ÚS - dokud EP nebude poskytovat záruky jako Grundgesetz (Ústava), má přednost ústava
označil ochranu LP na komunitární úrovní za nedostatečnou
komunitární právo ještě neobsahovalo platný katalog základních práv, OLP v Něm na vyšší úrovni než v ES, proto neuznává přednost komunitárního práva v této oblasti

po rozsudku 44/79 Hauer > Solange II. z r. 1986 > revize Solange I. >OLP již není nedostatečnou na komunitární úrovni

Klíčová slova:

kuponové máslo

spolkový soud

judikáty

právo evropske unie

nařízeníObsah:
 • 1) Rozhodnutí Komise 69/71/EHS „kuponové máslo“ 29/69 Stauder
  2) Německý spolkový soud Solange I. z r. 1974
  3) 130/75 Prais (Casebook str 68, 4. vydání)
  4) 44/79 Hauer
  5) C-112/00 Schmidberger
  6) C-328/04 Atila Vajnai Maďarsko
  7) Rozsudek ESLP č. 45036/98 Bosphorus
  8) C-36/02 Omega (Casebook 65, 4. vydání) firma Omega vs. Německo
  9) C-364/10 Maďarsko vs. Slovensko r. 2009
  10) C-37/11 „pomazánkové máslo“
  11) C-387/97 Řecko r. 2000 Chania II.
  12) 25/62 Plaumann
  13) C-376/98 Tabáková reklama
  14) 314/85 Foto Frost
  15) 283/81 C.I.L.F.I.T
  16) 5/71 Schöppenstedt
  13) 145/83 Adams vs. Komise HOFFMAN - LA ROCHE (1976)
  14) spojené věci C-6/90 a C-9/90 Francovich a Bonifaci
  15) spojené věci C-46/93 a C-48/93 Brasserie du Pecheur a Factortame
  16) 7/68 Komise vs. Itálie Vývozní daň z uměleckých pokladů
  17) 24/68 Komise vs. itálie Statistický poplatek
  18) 8/74 Dassonville
  19) 120/78 Cassis de Dijon
  20) C-110/05 Komise vs. Itálie
  21) Keck a Mithouard C-267/91 a C-268/91 VPZ
  22) 261/81 Rau
  23) 178/84 zákon o čistotě piva
  24) 249/8 Buy Irish
  25) 34/79 Henn and Darby (Obscénni zboži), 121/85 Conegate Ltd.
  26) 286/82 a 26/83 Luisi & Carbone
  27) C-45/93 Turistické ceny ve Španělsku
  28) směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
  29) C-55/94 Gebhard
  30) C-341/05 Laval
  31) C-268/99 Jany „amsterodamské prostitutky“
  32) Nařízení ES 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo ho opouštějící
  33) spojené věci C-163/94, C-195/94, C-250/94 Sanz de Lera
  34) směrnice 2004/38/ES o právech občanů Unie a jejich rodinných příslušnících svobodně se pohybovat a pobývat na území čl států
  35) 41/74 Van Duyn
  36) čl 63 SFEU
  37) 50/81 Levin a 66/85 Lawrie-Blum
  38) C-415/93 Bosman
  39) 152/73 Sotgiu v. Deutsche Bundespost
  40) nařízení (EU) i 492/2011 o volném . pohybu pracovníků uvnitř Unie
  41) 102/81 Nordsee
  42) spojení věci 56/64 a 58/64 Consten - Grunding
  43) spojené věci 89, 104, 114, 116, 117, 125, 129/85 Woodpulp
  44) C-8/08 T-mobile Netherland
  45) 8/72 Cementhandelaren
  46) 5/69 Völk
  47) 27/76 United Brands v. Komise „Chiquita“
  48) T-201-04 Microsoft
  49) C-202/07 P France Télécom
  51) C.I.L.F.I.T. - 283/81