Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Informační systém ve veřejné správě - studijní text pro distanční studium

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11294
Poslední úprava
18.12.2017
Zobrazeno
663 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informační systém ve veřejné správě

Informační systém musí mít prostředky sběru, kontroly a uchovávání dat. Data
musí být zobrazitelná ve srozumitelné formě pro uživatele. Jinak potřebujeme
data zobrazit pro ředitele, jinak pro návrháře a jinak pro skladníka. Toto
zobrazení bývá častým problémem budování IS.

IS je nástroj podporující jisté činnosti, proto ho není možno koupit jako obyčejný program, je třeba upravit již existující nebo vytvořit nový. K tomu je zapotřebí analýza potřeb a požadavků a z toho vyplývá spolupráce dodavatele se zákazníkem. Je potřeba vědět proč, z jakého důvodu je IS zaváděn. Základními problémy, které mohou vést až k nedokončení vývoje, bývá nejasnost nebo nekomplexnost požadavků na systém, nedostatek zájmu a podpory ze strany budoucího uživatele nebo také nedostatek zdrojů (čas, peníze).

Teorie informačních systémů se proto musí soustřeďovat na řešení řady otázek:
- Metody ukládání a vyhledávání informací v paměťových podsystémech počítače.
- Jazyka a metody pro popis systémů a procesů.
- Problematika kontroly chyb a spolehlivosti.
- Principy učení se a heuristik.
- Procesy typu člověk - stroj.
- Typy zpracování informací - od dávkového, přes interaktivní až po plně automatizované.

Klíčová slova:

informační systém

architektura

veřejná správa

informační politika

státní správaObsah:
 • 1 Co je to informační systém 4
  1.1 Základní pojmy 5
  1.2 Trendy, rozdělení, vývoj 8
  Trendy v oblasti hardware 9
  Trendy v oblasti základního sw 9
  Trendy v oblasti aplikačního sw 9
  Trendy v oblasti architektury is 10
  Trendy v oblasti rozhraní člověk - stroj 12
  Trendy v oblasti metod a nástrojů vývoje is/it: 12
  Trendy v organizaci a řízení is/it: 12
  1.3 Projektování is 14
  2 Architektury is 16
  2.1 Globální architektura 17
  2.2 Dílčí architektury is 19
  2.3 Výpočetní modely v informačních systémech 20
  Dávkové zpracování 21
  Host/terminál 21
  Terminálové sítě 23
  Éra izolovaných počítačů 24
  Model file server/pracovní stanice 25
  Model klient/server 26
  VÝpočetní modely - shrnutí 29
  2.4 Vrstvená architektura sw produktů 29
  Definice a koncepční model vrstvené architektury 31
  Uživatelská, technologická a interfacová vrstva 32
  Úplná struktura vrstev softwarového systému 34
  Návrh a implementace systému s vrstvenou architekturou 35
  Kdo navrhuje vrstvu 35
  Jak navrhovat uživatelské rozhraní vrstvy 36
  Jak navrhnout a rozmístit jednotlivé typy vrstev ve struktuře systému 37
  Umístění a dostupnost funkcí v hierarchii vrstev 39
  Co ovlivňuje stabilitu struktury vrstveného systému? 41
  Jaký zvolit při tvorbě systému postup? 43
  3 Informační systémy ve veřejné správě 47
  3.1 Zařazení informačních systémů státní správy a samosprávy
  Do kontextu věd 47
  3.2 Předmět - is 48
  Klasifikace is státní správy a samosprávy 49
  VLastnosti is státní správy a samosprávy 50
  3.3 Architektura is měst a obcí 51
  4 Státní informační politika 54
  4.1 Význam informační společnosti 55
  4.2 Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti 56
  4.3 Prioritní oblasti 57
  4.4 Dostupné a bezpečné komunikační služby 58
  Rozvoj trhu elektronických komunikací 58
  Dostupnost služeb elektronických komunikací 60
  Bezpečnost elektronických komunikací 62
  4.5 Informační vzdělanost 62
  INformatizace vzdělávacích institucí 63
  INformační gramotnost, e-learning, řešení problému digital divide 64
  4.6 Moderní veřejné služby on-line 66
  Služby e-governmentu 66
  Elektronické zadávání veřejných zakázek (e-procurement) 69
  E-zdravotnictví 70
  4.7 Dynamické prostředí pro elektronické podnikání 70
  4.8 Financování 71
  4.9 Vazba na celoevropské aktivity 72
  VÝměna zkušeností, vzájemné informování, sdílení osvědčených postupů 72
  Měření a vyhodnocování (benchmarking) 73
  4.10 Shrnutí hlavních cílů - akční plán 73
  4.11 Konkrétní oblasti uplatnění sip 76
  5 Architektura komunikačního prostředí
  INformačních systémů veřejné správy 78
  5.1 Vymezení kp isvs v celkové architektuře isvs 79
  5.2 Typy komunikace v rámci kp isvs 80
  5.3 Komponenty architektury kp isvs 81
  Funkční komponenty 81
  VZtahy mezi komponentami kp isvs 81
  Omezení komponent a vztahů mezi komponentami kp isvs 82
  5.4 Schéma architektury kp isvs 84
  6 Informační činnosti státní správy 86
  6.1 Složky státního informačního systému 86
  6.2 Návrh pravidel pro financování is veřejné správy 91
  7 Závěr 93
  8 Přílohy 94
  8.1 Výchozí podmínky čr 94
  Analýza současné situace (swot) 94
  VYbavení domácností informačními a komunikačními technologiemi 95
  8.2 Shrnutí současného stavu a návaznost na dosavadní koncepce 95
  Telekomunikace (elektronické komunikace) 95
  INformační společnost 98
  8.3 Příklad komunikace státní společnosti ředitelství silnic a
  Dálnic (řsd čr) s externími subjekty 100
  9 Informační zdroje 102