Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Etika učitele, právní odpovědnost

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9868
Poslední úprava
13.03.2017
Zobrazeno
713 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ETIKA UČITELE, PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Výraz „etika“ pochází z řecky slova ethos = obyčej, zvyk

Obecný požadavek vyjádřený slovy: „učitel má být pro žáky vzorem v uznávání etických hodnot“ je založen na způsobu vykonávání praktických učitelských činností v souvislosti s nepsanými etickými normami.


Etické (mravní) kodexy
Jsou souborem obecných regulativních pravidel (norem):
- tyto normy vystihují nejpodstatnější rysy platné morálky,
- mají funkci ideálního modelu jednání,
- normy slouží jako hodnotové regulátory jednání.

Mají návodný charakter; říkají, že je žádoucí, abychom jednali v souladu s tím, co uvedená zásada označuje za mravně správné. Podle nich se určuje, co je správné, nesprávné, špatné, dobré.

Příklad 1: Desatero.

Pojmu etika se užívá v nejrůznějších kontextech, např. etika společnosti, politická etika, etické - neetické chování, etika jako předmět výuky, lékařská etika, občanská etika, etika sportu atd. Takto nazývané etiky jsou tzv. aplikovanými etikami

Klíčová slova:

mravní kodexy

profesní etiky

pedagogická etika

odpovědnost učitele

právní odpovědnost

doporučeníObsah:
 • Etické (mravní) kodexy
  Profesní etiky:
  Profesní etické kodexy
  Společné etické požadavky na profese:
  Etika ve vztahových povoláních
  Pedagogická (profesní) etika
  Mravní profil učitele
  Pedagogická odpovědnost učitele
  Komu je učitel odpovědný?
  Etika v běžných profesních činnostech učitele
  PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST UČITELE
  Pojem právní odpovědnosti
  Obsah právní odpovědnosti
  Právní odpovědnost škol a občanský zákoník
  Doporučení pro učitele:
  Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
  Doporučení pro učitele: