Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11399
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
1 497 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Metody a techniky sociologického výzkumu
Sociologická metodologická literatura je dnes nesmírně rozsáhlá. Položíme-li si základní otázku, zda existuje specifická metodologie pro sociologický výzkum venkova a zemědělství, musíme na ni odpovědět záporně. Od svého vzniku používá sociologie venkova a zemědělství zhruba stejný soubor metod a technik, jako kterákoliv z četných specializovaných sociologických disciplín (sociologie průmyslu, sociologie rodiny, sociologie města, sociologie volného času, sociologie práva, atd.).
Ovšem některé metody a techniky sociologického výzkumu jsou vhodnější, neboť jsou schopny lépe zachytit a vysvětlit sociální skutečnost venkova a zemědělství. Volba relevantních metod a technik pak závisí vždy na erudovanosti a zkušenosti sociologa.

Jaké cíle si sociologický výzkum klade?
Sociologický výzkum je nástrojem, kterým sociolog používá, má-li odpovědět na otázky, týkající se existence, rozsahu a vývoje společenských jevů a procesů. Metody a techniky sociologického výzkumu slouží k odhalování jejich existence, k jejich zachycení a zviditelnění, popisu hlavních rysů, k prozkoumání souvislostí a vztahů s nimi spojených, k porozumění jejich významu a společenskému dosahu.
Součástí sociologického výzkumu je předložení kompletních výsledků zkoumání v takové formě, aby byla využitelná jak pro teoretické zobecnění i pro praktické využití. Sociolog může naznačit sociální tendence a trendy, odhalit skryté společenské skutečnosti, změřit jejich význam a váhu. Jeho předností je, má-li schopnost porozumění a předvídavosti. Vedle precisního zvládnutí sociologických metod a technik se dobrý sociolog vyznačuje tím, že se dovede orientovat v nepřehledných situacích, přemýšlet netradičním způsobem a rozpoznat neobvyklé souvislosti. Dobrý sociolog má dar dvojího vidění - technického (pro kvalitní a přesné provedení sociologického výzkumu) a teoretického (pro zařazení nově poznaného do rámce již známých skutečností a souvislostí, pro vytvoření nových kategorií, pohledů a přístupů). Neoddělitelnými součástmi sociologické práce jsou intuice, inspirace, nadhled, dobrý vztah k lidem, schopnost sebereflexe a další předpoklady.

Klíčová slova:

sociologický výzkum

kvalitativní výzkum

kvantitativní výzkum

metodologie

nepravděpodobnost

etická stránkaObsah:
 • Metody a techniky sociologického výzkumu
  Jaké cíle si sociologický výzkum klade?
  Logika kvantitativního a kvalitativního výzkumu
  Výzkumné procedury
  Kvantitativní výzkum
  Kvalitativní výzkum
  Sběr dat kvantitativní metodologií
  Typy výběrů
  Nenáhodné čili nepravděpodobnostní výběry
  Etická stránka sociologického výzkumu

Zdroje:
 • Berg, L. Bruce: Qualitative research methods for the social sciences. Allyn and Bacon, Second Edition 1995
 • Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
 • Disman, M.: Kvalitativní metody a výzkum sociální sféry venkova a zemědělství (závěrečná zpráva grantu PEF ČZU), ČZU Praha 1995
 • Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Skripta FSV UK, Praha 1992
 • Majerová, V. a kol.: Sociologie venkova a zemědělství. Skripta PEF ČZU, Praha 2004
 • Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkov a zemědělství. Skripta PEF ČZU, Praha 2002, díl I.
 • Petříček, M. jr.: Velké příběhy ztratily věrohodnost (Filozofické výroky novověku). Lidové noviny 15. 2. 1997, příloha Národní, str. VI.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše