Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Didaktika psychologie a pedagogiky - Metodický balíček

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
10027
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
368 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2.1 Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent/absolventka studijního oboru zdravotnický asistent je po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven/a vykonávat práci středního zdravotnického pracovníka, který pod dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje ošetřovatelskou péči dospělým i dětem (s výjimkou novorozenců) a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, propuštěním a úmrtím pacienta.
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče.

Klíčová slova:

studijní obor

učební plán

klasifikace žáků

psychologie

komunikace

sebereflexeObsah:
 • Obsah 2
  1 Charakteristika studijního oboru 3
  2 Profil absolventa 3
  2.1 Pracovní uplatnění absolventa 3
  2.2 Výsledky vzdělávání 4
  2.2.1 Odborné kompetence absolventa 4
  2.2.2 Obecné (klíčové) kompetence absolventa 6
  2.3 Možnosti dalšího vzdělávání 7
  2.4 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání 7
  3 Učební plán studijního oboru 8
  4 Charakteristika vyučovacího předmětu 9
  5 Časový tématický plán učiva 11
  6 Hodnocení a klasifikace žáků 17
  6.1 Zásady hodnocení a klasifikace 18
  6.2 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 18
  6.3 Stupně klasifikace a hodnocení chování 20
  7 Doporučená literatura 22
  8 Příprava na hodinu psychologie a komunikace 23
  8.1 Úvodní informace 23
  8.2 Konkrétní cíl pro vyučovací hodinu zaměřenou na osobnost zdravotnického asistenta 24
  8.3 Obsah učiva: osobnostní typologie z pohledu žádoucích osobnostních charakteristik zdravotnického pracovníka 26
  8.3.1 Typologie osobnosti 26
  8.3.2 Hippokratova typologie temperamentu 26
  8.3.3 Typologie carla gustava junga 27
  8.3.4 Typologie vycházející z mbti 28
  8.3.5 Typologie ernsta kretschmera 28
  8.3.6 Osobnost a volba povolání - kariéra a profesní úspěch 30
  8.4 Didaktické pomůcky: 31
  9 Návrh vyučovací hodiny 32
  10 Hodnocení výsledků výuky 41
  10.1 Ústní zkoušení 41
  10.2 Didaktický test 41
  10.3 Příklad krátkého didaktického testu: 41
  11 Mezipředmětové vztahy 42
  11.1 Horizontální v rámci 2. ročníku 42
  11.2 Vertikální vnitropředmětové 42
  11.3 Vertikální mezipředmětové 43
  12 Sebereflexe učitele 43
  12.1 Sebereflexní deník 43
  12.1.1 Testy sebereflexe pro učitele 43
  12.1.2 Další metody sebereflexe 44
  13 Seznam použité literatury 45