Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Didaktika - Osobnost učitele

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9853
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
356 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výzkumy:
• Neexistuje univerzální definice dobrého či efektivního učitele,
• Neexistuje korelace mezi učitelovou odbornou kompetencí a úspěšností vyučování,
• Zvláštnosti osobnosti, charakteru nemusí mít přímý dopad na efektivitu výuky,
• Charakteristiky učitele nemají přímý dopad na prospěch žáků (i cholerik může být dobrým učitelem),
• Délka učitelské praxe a zkušenost nezaručuje dobré výsledky - i mladý učitel může mít dobré výsledky,
• Nezáleží tolik na tom, jaké vlastnosti učitel má, ale spíše na tom, co učitel dělá a jak to dělá,
• O výchovných výsledcích nerozhoduje jen učitel - vlivy okolí, médií,
• Starší učitelé hůře zvládají stres a extrémní situace, potřebují více času na zotavení.

Profesní kompetence učitele: (Kalhous, Obst - podle Spilkové, též Vašutová)
Odborně předmětové
Psychodidaktické (vytvářet příznivé podmínky pro učení, dobré pracovní klima, řídit procesy žákova učení)
Komunikativní (ve vztahu k dětem, i k dospělým sociálním partnerům)
Organizační a řídící (plánování a projektování své činnosti, udržování řádu a systému práce)
Diagnostické a intervenční (jak žák cítí, myslí, jedná a proč, jak mu pomoci)
Poradenská a konzultativní (zejména ve vztahu k rodičům)
Reflexe vlastní činnosti (analyzovat, co, jak, jak lépe, modifikace postupů a činností

Klíčová slova:

výzkumy

učitelovy dovednosti

učitelé

stres

výchovný poradce

metodika

prevence

pedagogObsah:
 • Výzkumy:
  Profesní kompetence učitele: (Kalhous, Obst - podle Spilkové, též Vašutová)
  1. Informační dovednosti
  2. Mobilizující dovednosti a návyky
  3. Rozvíjející dovednosti a návyky
  4. Orientační dovednosti a návyky
  5. Organizační dovednosti
  6. Komunikační dovednosti
  Rysy učitelovy osobnosti
  Pro učitelství jsou nevhodné povahy
  Požadavky na učitele
  Specifikum profesních aktivit učitele
  Vývoj profesní dráhy učitele
  Učitelé a jejich problémy
  Pracovní zátěž a zdraví učitelů
  Přirozené potřeby učitelů:
  Stres a jeho příčiny
  Co je stres?
  Čím je vyvoláván?
  V akutním stádiu - vzrušivost, špatná koncentrace, zrychlená myslí, pochyby osobě,
  Jaký je vliv stresu u učitele na kvalitu výuky?
  Prevence stresu a zvládání zátěže:
  Učitel a některé významné situace jeho působení
  Řešíci:
  Rozhodování na základě situačního myšlení:
  Modifikace funkcí učitele
  Třídní učitel
  Výchovný poradce
  Další specializované činnosti vykonávané učiteli:
  Školní metodik prevence
  Vedoucí metodického orgánu (metodické komise)
  Uvádějící učitel
  Asistent pedagoga