Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Dějiny středověké Evropy - materiál ke státnicím

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
7 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
13246
Poslední úprava
24.01.2023
Zobrazeno
792 x
Autor:
kubiczeko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
VYMEZENÍ POJMU STŘEDOVĚKÁ EVROPA
• období středověku začíná rozpadem západořímské říše v r. 476 a za jeho závěr je považován pád Konstantinopole v r. 1453, objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v r. 1492 nebo zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem v r. 1517 (raný středověk 5.-11. stol., vrcholný středověk 11.-14. stol., pozdní středověk 14.-15. stol.)
• pro české země a střední Evropu je významný rok 1526 spojený s nástupem Habsburků na český trůn (definitivní utvoření střední Evropy) - později termín ztrácel pejorativní (negativní) nádech a v 19. stol. se objevil nový zájem o středověk (romantismus) → uznání středověké filozofie, zájem o středověkou odbornost, vycházely edice, zájem o architekturu a umění apod.
• termín raný novověk používán od 60.-70. let 20. stol. - jeho éra začíná mezi 15.-16. stoletím a končí symbolicky Velkou francouzskou revolucí v r. 1789 → významným tématem protireformace a katolická reforma (reakce katolické církve na protestantskou reformaci a na učení Martina Luthera)
• dlouhé 19. století trvá od Velké francouzské revoluce do vypuknutí první světové války a krátké 20. století trvá od vypuknutí první světové války do rozpadu Sovětského svazu v r. 1991
• feudalismus - pojem používán v marxistické ideologii, uspořádání společnosti od zániku starověku až do vzniku kapitalismu → půda vlastněna feudály a obdělávána nevolníky (poddanými)

HISTORIOGRAFIE
• termín středověk (medium tempus, media aetas) používali italští humanisté a básníci v 15. stol. (období pozdního středověku) - v dnešní době se používá periodizace jako pomocné hledisko
• italští humanisté se zajímali o antickou kulturu a antické písemné prameny bez středověkých vlivů a úprav (veškeré antické písemnosti byly zachovány na základě opisů v středověku)
svatý Augustin (354-430) - dílo O boží obci (reakce na vyplenění Říma Vizigóty v r. 410), základní autor, vycházeli z něj už ve středověku
Leonardo Bruni (1370-1444) - dílo Historiarium Florentinarum Libri XII (jako první rozdělil dějiny civilizace na starověk, středověk a novověk), někdy označován za prvního moderního historika (odmítal legendy), navazoval na Francesca Petrarca
Francesco Petrarca (1304-1374) - označován za největšího humanistu a nejvlivnějšího italského lyrického básníka (doba temna - období středověku mezi 5. a 15. stoletím, po úpadku římské říše došlo v západní Evropě k demografickému, kulturnímu a ekonomickému zhoršení ve srovnání s antikou)
...

Klíčová slova:

dějiny

historie

středověká Evropa

středověk

dejepis

Byzantská říše

Jugoslávie

Kyjevská Rus

Uherský stát

církev

křížové výpravyObsah:
 • Vymezení pojmu středověká Evropa -1-
  Formování raně středověké Evropy -2-
  Británie v raném středověku -5-
  Skandinávie v období normanských výbojů -6-
  Byzantská říše -8-
  Jihoslovanské státy -10-
  Kyjevská Rus -11-
  Franská říše -12-
  Západofranská říše a počátky Francouzského království -15-
  Východofranská říše a formování císařství Otonů -16-
  Svatá říše římská -17-
  Francie ve vrcholném a pozdním středověku -19-
  Anglie ve vrcholném a pozdním středověku -23-
  Vývoj v Itálii -24-
  Polsko-litevský stát -29-
  Uherský stát -31-
  Počátky turecké expanze -32-
  Arabská říše -33-
  Reconquista na Pyrenejském poloostrově -34-
  Zámořské cesty -35-
  Církev -36-
  Křížové výpravy -40-
  Koncilní hnutí -44-
  Kultura raného středověku (5. až 11. století) -46-
  Kultura vrcholného středověku (11. až 14. století) -48-
  Kultura pozdního středověku (14. až 15. století) -51-

Zdroje:
 • přednášky
 • poznámky
 • prezentace
 • skripta
 • odborná literatura