Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 632   projektů
0 nových

Anaerobní způsoby čištění odpadních vod

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11624
Poslední úprava
19.02.2018
Zobrazeno
204 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bilance energie
Aerobní procesy:
• 60% energie na syntézu nové biomasy
• 40% energie se ztrácí ve formě reakčního tepla
Anaerobní procesy:
• 90% energie zachováno ve vzniklém bioplynu
• 5-7% je spotřebována na nový růst biomasy
• 3-5% se ztrácí ve formě reakčního tepla
Bilance uhlíku
Aerobní procesy:
• 50% C ze substrátu přeměněno na biomasu
• 50% C substrátu v CO2
Anaerobní procesy:
• 95% C ze substrátu do bioplynu
• 5% C do biomasy

Z technologického hlediska představují anaerobní procesy energeticky málo náročné metody anaerobní stabilizace kalů a anaerobního čištění odpadních vod. Odstraněné jednotkové množství znečištění anaerobním způsobem je vždy ekonomicky výhodnější než aerobním způsobem.

Klíčová slova:

odpadní vody

stratifikace

mikrobiologie

organické látky

dekompozice

extrakce

adsorpceObsah:
 • Anaerobní způsoby čištění odpadních vod
  Bilance energie
  Bilance uhlíku
  Princip anaerobního čištění odpadních vod
  Reaktory s biomasou v suspenzi
  Fyzikálně-chemické způsoby čištění odpadních vod
  Srážení
  Chemická oxidace a redukce
  Adsorpce
  Regenerace sorbentů
  Extrakce
  Normy a předpisy pro kvalitu vody
  Všeobecné ukazatele
  Mikrobiologické ukazatele
  Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod
  Stratifikace nádrží
  Složení mořské vody (mg/l)
  Požadavky na kvalitu pitné vody
  Požadavky na vodu ke koupání ve volné přírodě
  Požadavky na jakost vody pro chov ryb podle Směrnice EU
  Voda pro závlahu
  Chemismus vod
  Kyslík
  Organické látky
  Dekompozice rostlinného materiálu
  Dusík (N)
  Mineralizace (amonifikace)
  Nitrifikace
  Denitrifikace
  Fixace N2
  Fosfor (P)
  Zdroje fosforu ve vodách
  Síra (S)
  Železo, mangan
  Hliník
  Eutrofizace vod, příčiny vzniku, možnosti prevence
  Vodní květ
  Sinice a cyanotoxiny
  Řasové vodní květy
  Vliv rybí obsádky na projevy eutrofizace
  Vývoj od oligotrofie k hypertrofii
  Opatření v nádrži
  Snížení eroze
  Opatření na přítoku
  Čištění odpadních vod
  Mechanické předčištění
  Stabilizační nádrže (Biologické nádrže)
  Umělé mokřady pro čištění odpadních vod
  Hybridní umělé mokřady
  Aktivační čistírny
  Biofiltry
  Odpadní vody - chemické složení
  Kyselé důlní vody
  Odpadní vody z potravinářského průmyslu