Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky ke státnicím - okruh Systém vyšších rostlin

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
2,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9599
Poslední úprava
13.02.2017
Zobrazeno
633 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krytosemenné (Magnoliophyta)- obecná char.
„krytosemenné“ = vajíčka jsou ukryta v plodolistu, fylogeneticky nejpokročilejší skupina, rovněž druhově nejbohatší skupina vyšších r. (300-350 tis.), nejdokonalejší adaptace na suchozemské prostředí.
Charakteristika: Jedná se o autotrofní byliny nebo dřeviny. V dřevní části jsou cévy (tracheje). Jako orgány rozmnožování se vyvinuly květy. Ten chrání vajíčka pohlavní orgány před vysycháním (vajíčka jsou ukryta v semeníku) a spolupodílí se na opylení.
Oplození je dvojité: kromě splývání gamet, za vzniku zygoty, dochází ještě ke splývání druhé spermatické b. s diploidní centrální buňkou zár. vaku za vzniku triploidní b., z níž se vyvíjí sekundární endosperm. Ze zygoty se vyvíjí zárodek a celé vajíčko se mění v semeno (během přeměny v semeno se mění i semeník, celý pestík, příp. i jiné části květu v plod).
Evoluce: Podnebí v juře (chudé na srážky) potlačilo květenu zastoupenou cykasy, jinany a jehličnany a umožnilo rozšíření krytosem. r., lépe přizpůsobeným suchozemským podmínkám. Vznikají dvě větve: dvouděložné a jednoděložné r.
Pylová zrna: vz. meiotickým dělením mateřských b. v prašných pouzdrech tyčinek. Zralé pylové zrno má 2 obaly: vnější (exinu), vnitřní (intinu) a obsahuje 2 buňky: větší vyživovací (vegetativní) a menší rozmnožovací (generativní).
Vajíčka: jsou ukryta v semeníku a přirůstají stopkou k jeho stěně. Vaj. má 2 obaly (integumenty), které až na klový otvor uzavírají mnohobuň. diploidní pletivo nucellus.

Klíčová slova:

krytosemenné rostliny

nahosemenné rostliny

přesličky

vyšší rostliny

taxonomické jednotky

semennost

vyjíčka

izomorfické rodozměnyObsah:
 • Krytosemenné (Magnoliophyta)- obecná char.
  Pinofyty (Pinophyta) - char., systém a fylogeneze.
  Nahosemenné (gymnospermní) rostl. - char., systém a fylogeneze.
  Heterosporické plavuňovité rostliny - charakteristika, systém a fylogeneze.
  Izosporické plavuňovité rostliny - charakteristika, systém a fylogeneze.
  Srovnání znaků dvouděložných a jednoděložných rostlin.
  Původ vyšších rostlin a adaptace k suchozemskému prostředí. Ryniové rostliny.
  Přesličky (Equisetophyta) - charakteristika, systém, fylogeneze a zástupci.
  Heterosporické kapradiny (Salviniidae, Marsileidae) - charakteristika, systém, fylogeneze a zástupci
  Izosporické kapradiny (Polypodiidae) - charakteristika, systém, fylogeneze a zástupci.
  Játrovky (Marchantiophyta) - charakteristika, systém, fylogeneze a zástupci.
  Mechy (Bryophyta) - char., systém, fylogeneze a zástupci.
  Anthocerotophyta (hlevíky), charakteristika, fylogeneze a zástupci
  Charakteristické znaky vyšších rostlin
  Proces vývoje druhů, základní mechanismy speciačního procesu
  Hierarchie taxonomických jednotek
  Vysvětlení pojmu taxon, druh, klasifikace
  Vývoj semennosti a vyjíčka
  Gnetophyta (obalosemenné), charakteristika, fylogeneze, systém, zástupci
  Cycadophyta (cykasy), charakteristika, fylogeneze, systém, zástupci
  Bennettitophyta (benetity), charakteristika, fylogenze, systém a zástupci
  Srovnání izomorfické a heteromorfické rodozměny na konkrétních příkladech
  Srovnání původních a odvozených anatomicko-morfologických struktur
  Euanthiová a pseudanthiová teorie