Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z Pedagogiky

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9322
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
567 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PEDAGOGIKA JAKO VĚDA

POJETÍ PEDAGOGIKY JAKO VĚDY, PŘEDMĚT PEDAGOGIKY; PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY; KLASIFIKACE ZÁKLADNÍCH SMĚRŮ SOUČASNÉ PEDAGOGIKY

POJETÍ PEDAGOGIKY JAKO VĚDY
• Pedagogika je věda, která se zabývá výchovou (a vzděláváním) jedince.
• Termín pedagogika pochází z antického Řecka, kde slovo paidagógos = otrok, který pečoval o syna svého pána, doprovázel jej na cvičení a do školy. Pais - chlapec, dítě, Agó - někoho vést.
• pojem se užívá ve dvojím smyslu:
A) věda o celoživotním výchově dětí, mládeže a dospělých
B) věda o výchově dětí a dospívajících
• p. se objevuje v pol. 19. stol. v pracích J. F. Herbarta a G. A. Lindnera; Komenský v 17.
stol. používal pro označení veškerého výchovného a vzdělávacího konání pojem didaktika (dnes se tak označuje teorie vzdělání a vyučování)
• Ve 20. století dostává pedagogika obsahové vymezení vědy o výchově, na kterém se podílejí vědecké instituce vznikající na univerzitách a speciálních vysokých školách.
• Proudy, které popírají pedagogiku, jsou černá pedagogika nebo antipedagogika.
• Pedagogika čerpá z ostatních věd, nejčastěji z psychologie, sociologie, filozofie, historie. Stojí sice na teoretických východiscích těchto věd, ale sama o sobě pak podává, jakým způsobem využívat teorie v praxi a jak vychovávat.

Klíčová slova:

pedagogika

výzkumné metody

škola

osobnost

kurikulum

hodnocení žáka

organizační formy

kázeňObsah:
 • 1. Pedagogika jako věda
  2. Základní pedagogické kategorie
  3. Výzkumné metody pedagogiky
  4. Pedagogická interakce a komunikace
  5. Výuka jako systém
  6. Škola jako instituce pro řízenou edukaci
  7. Osobnost učitele
  8. Tvořivost v práci učitele
  9. Příprava učitele na výuku
  10. Osobnost žáka
  11. Pedagogická diagnostika žáka
  12. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
  13. Cíle vzdělávání a učební úlohy
  14. Kurikulum
  15. Kurikulární dokumenty
  16. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
  17. Metody výuky
  18. Organizační formy výuky
  19. Materiálně-didaktické prostředky
  20. Motivace ve výuce
  21. Hodnocení žáka ve výuce
  22. Alternativní a inovativní vzdělávání
  23. Mravní výchova a kázeň ve škole
  24. Sociální prostředí jako faktor rozvoje člověka
  25. Sociálně-patologické jevy