Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Komunikační prostředky mobilních sítí

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
4,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12594
Poslední úprava
03.09.2018
Zobrazeno
160 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základy rádiové komunikace - výhody a problémy mobilních sítí, vývoj mobilních sítí (generace), přenosový řetězec rádiové komunikace, Maxwellovy rovnice, anténní systémy a jejich vlastnosti, způsoby šíření elektromagnetických vln, problémy s šířením vln, modulační techniky, multiplexní techniky, principy CDMA, OFDM; buňkové systémy - odlišení buněk, typy; mobilita - zajištění konektivity k síti.
----------------------------------------------------------------------------------------
Výhody a problémy mobilních sítí
Výhodami pro účastníka mobilní sítě jsou mobilita, pružnost a pohodlný přístup ke službám. Výhodami pro poskytovatele služeb mobilní sítě jsou pružnost z hlediska rozšiřování sítě, značné zisky (relativně nízké náklady na síťovou infrastrukturu, především na přístupovou část sítě), vysoká efektivita využívání síťových zdrojů (přístupovou i spojovací část lze pružně přizpůsobovat požadavkům na), jednodušší rekonfigurace sítě.

Při realizaci systémů mobilní komunikace narážíme na problémy:
- rozměry a hmotnost mobilních terminálů (záleží na určení člověk, auto, letadlo, satelit, atd.)
- energetická spotřeba, výpočetní výkon
- mechanická odolnost Mobilního Terminálu
- vstupně-výstupní prvky MT (méně komfortní ovládání, horší grafická i zvuková prezentace)
- nebezpečí odcizení
- nepřátelské přenosové prostředí (interference, rádiové úniky, vícenásobné odrazy)
- nižší rychlost přenosu dat, komplikovanější zabezpečení proti chybám, komplikovaný způsob autentizace účastníků, zabezpečení proti odposlechu, pomalejší realizace služeb.
Vývoj mobilních sítí (generace)
Ve vývoji mobilních radiokomunikačních systémů lze vysledovat určité etapy. Původní analogové systémy 1. generace jsou již v současné době téměř zcela nahrazeny digitálními systémy 2. generace. Na ně navazují tzv. systémy 2,5 generace, označované jako personální (osobní) komunikační systémy PCS (Personal Communications Systems). Typickým rysem těchto systémů je možnost komunikace s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv (everyone, anywhere and anytime). Rozšiřují možnosti systémů 2. generace a jsou určeny především pro lokality s velkou hustotou provozu. Systémy 2,5 generace však ještě nelze považovat za dokonalé a již v současné době začíná docházet k jejich postupné konvergenci, která má vyústit v systémy 3.generace (3G), vyvíjené podle doporučení a pod záštitou Mezinárodní telekomunikační unie ITU (International Telecommunications Union). Systémy třetí generace se označují společným názvem IMT 2000 (International Mobile Telecommunication for the Year 2000). Evropská varianta, vyvíjená v rámci projektu RACE, má označení UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - universální mobilní telekomunikační systém a je součástí IMT 2000. Pro tyto systémy již byla vyhrazena kmitočtová pásma v okolí 2 GHz. Přenosová rychlost signálu bude záviset na rychlosti pohybu mobilní stanice a může dosáhnout až 2 Mbit / s , což umožní kromě běžných služeb i přenos dat, videosignálů, apod.

Klíčová slova:

rádiová komunikace

mobilní sítě

GPRS

odposlech

subsystém

protokoly

EDGE

GSM

GPRSObsah:
  • 1. Základy rádiové komunikace - výhody a problémy mobilních sítí, vývoj mobilních sítí (generace), přenosový řetězec rádiové komunikace, Maxwellovy rovnice, anténní systémy a jejich vlastnosti, způsoby šíření elektromagnetických vln, problémy s šířením vln, modulační techniky, multiplexní techniky, principy CDMA, OFDM; buňkové systémy - odlišení buněk, typy; mobilita - zajištění konektivity k síti.
    2. Generace mobilních sítí - sítě první generace (struktura, vlastnosti, příklady, NMT), sítě druhé generace (struktura, vlastnosti, příklady, GSM), sítě třetí generace (struktura, vlastnosti, příklady, UMTS).
    3. GSM - fáze vývoje, služby, struktura sítě, rozhraní, základnový subsystém, síťový subsystém, subsystém dohledu a obsluhy, mobilní terminál; Struktura rádiového rozhraní - kmitočtová pásma, dělení kmitočtového pásma, buňkový systém v síti GSM, členění oblastí pokrytí, identifikace buněk; Způsob komunikace po rádiovém rozhraní - datové bloky, rámce a vyšší celky; Logické kanály - provozní a řídicí; Zabezpečení přenosu - kódování, prokládání; Handover a přepojování buněk; Signalizace v síti GSM - signalizační rovina, řízení přidělování zdrojů, zajištění mobility, řízení spojení, protokoly linkové vrstvy na rozhraní Um a A-bis; signalizační systém č. 7, signalizace MSC-(G)MSC, MSC-BSS a MSC-registry, činnosti při procedur budování spojení, změna místní oblasti; Zabezpečení přístupu a komunikace.
    4. GPRS - charakteristika technologie, služby, podpora QoS, struktura sítě GPRS, rozhraní, členění oblastí, funkce PCU a S/G-GSN, terminály GPRS - typy, třídy, multislot třídy; kódovací schémata, zabezpečení dat proti chybám a odposlechu; Stavy MS v síti GPRS, přechody mezi stavy; Sdílení rádiových zdrojů GPRS a GSM; GPRS kanály - struktura, logické kanály; GPRS kanál, jeho členění a sdílení mezi více MS; Zajištění mobility - přepojování buněk; Přístup ke službám - APN, PDP adresa, PDP kontext, TBF, TFT, TLLI, P-TMSI; GPRS protokolová architektura - uživatelská a signalizační (řídicí) rovina; Přeprava dat páteřní sítí GPRS - GTP.
    5. EDGE - podstata technologie, EGPRS - změny v síťové architektuře, kódovací schémata, propustnost, adaptace spoje a zvyšování nadbytečnosti, dynamická správa síťových zdrojů na rozhraní A-bis.