Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Dějiny umění - vhodné k tisku

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
2,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
9651
Poslední úprava
13.02.2017
Zobrazeno
820 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PERIODIZACE

Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroje, se pravěk (na základě Thomsenovy třídobé periodizace z roku 1836) obecně dělí takto:

DOBA KAMENNÁ (3 500 000 př. n. l. - 2200 př. n. l.)
STARŠÍ DOBA KAMENNÁ, PALEOLIT (3 500 000 př. n. l. - 8000 př. n. l.)
Nejstarší paleolit (3 500 000 př. n. l. - 1 000 000 př. n. l.)
Starý paleolit (1 000 000 př. n. l. - 300 000 př. n. l.)
Střední paleolit (300 000 př. n. l. - 40 000 př. n. l.)
Mladý paleolit (40 000 př. n. l. - 10 000 př. n. l.)
Pozdní paleolit (10 000 př. n. l. - 8 000 př. n. l.)
STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ, MEZOLIT (8000 př. n. l. - místy 3000 př. n. l.)
MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ, NEOLIT (9000 př. n. l. - 4000 př. n. l.)
POZDNÍ DOBA KAMENNÁ, ENEOLIT, CHALKOLIT ČI DOBA MĚDĚNÁ (4000 př. n. l. - 2200 př. n. l.)

(palaios = starý, lithos = kámen)

DOBA BRONZOVÁ (2200 př. n. l. - 750 př. n. l.)
STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ (2200 př. n. l. - 1600 př. n. l.)
STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ (1600 př. n. l. - 1250 př. n. l.)
MLADŠÍ DOBA BRONZOVÁ (1250 př. n. l. - 750 př. n. l.)

DOBA ŽELEZNÁ (750 př. n. l. - 0)
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ, DOBA HALŠTATSKÁ (750 př. n. l. - 450 př. n. l.)
MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ, DOBA LATÉNSKÁ (450 př. n. l. - 0)
DOBA ŘÍMSKÁ VE STŘEDNÍ EVROPĚ (0 - 400 n. l.)
DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (5. století n. l. - 6. století n. l.)

Klíčová slova:

pravěké kultury

gotické umění

architektura

umění

videoart

politické tendenceObsah:
 • 1.2 Umění pravěkých kultur - souhrn
  2.1 Umění starověkých kultur
  3.2 Antické umění - souhrn
  4.2 Křesťanské umění a počátky středověké kultury - souhrn
  5.2 Gotické umění
  6.2 Středověké umění v českých zemích - souhrn
  7.2 Renesance - souhrn
  8.2 Umění baroka - souhrn
  9.2 Umění baroka v českých zemích - souhrn
  10.2 Umění doby klasicismu a romantismu - souhrn
  11.2 Umění druhé poloviny 19. století a počátky moderní kultury - souhrn
  12.2 Sochařství od klasicismu po secesi - souhrn
  13.2 Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese
  14.2 Architektura 20. století - souhrn
  15.2 Architektura v Čechách a na Moravě v první polovině 20. století - souhrn
  16.2 Moderní směry počátku 20. století - souhrn
  17.2 Evropská a česká meziválečná a válečná avantgarda
  18.2 Expresívní tendence ve světovém a českém umění poválečné éry
  19.2 Umění 50. a 60. let -­ neodada, pop art, neofigurativní tendence
  20.2 Konstruktivní a konceptuální tendence
  21.2 Umění 60. -­ 80. let
  22.2 Vývoj videoartu a nových médií ve světe od 60. let a u nás od 90. let
  23.2 Konzervativní a politické tendence v umění 20. století a současnosti
  24.2 Architektura od druhé poloviny 20. století do současnosti - souhrn