Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Aplikovaná ekologie

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
2,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8741
Poslední úprava
26.09.2016
Zobrazeno
478 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Rybářství a chov ryb v rybnících a tekoucích vodách, odhady velikosti obsádek, index biotické integrity, hospodaření v jezerech a nádržích, hlavní skupiny lovených ryb, výlov a prostředí, vliv na volně žijící populace

Rybářství
- 31 500 druhů ryb
- samotné rybářství lidé provozují po celou dobu své existence
- hospodaření s rybami se rozvíjí dvěma směry - vnitrozemské rybářství na slovitelných vodách a mořské rybářství
- vnitrozemské hospodaření - dobrý odhad o produkci ryb a o faktorech prostředí; hlavním úkolem rybářských hospodářů je dobrý odhad optimálního a dlouhodobě udržitelného výlovu
- mořské rybářství - otázka stability populací je aktuální až po 2. světové válce, nejedná se o tzv. neslovitelné vody, ale rybářství způsobilo na řadě míst rapidní úbytek ryb, dosud je řešena otázka zda úbytek ryb je ovlivněn výlovem, dravci, faktory prostředí nebo souborem vlivů
- 100 mil tun ryb a dalších organismů je ročně vyloveno ze všech typů vod (podle skript z roku 1981 od Pivničky je 100 mil. tun zároveň horní hranicí výlovu, která je dlouhodobě udržitelná; zároveň tvrdí, že zvyšování výlovu je otázkou zlepšení techniky lovu a orientace na nové zatím neprůmyslově využívané druhy, otázkou objevení nových lovišť a cílevědomého hospodaření na moři)

Klíčová slova:

rybářství

chov ryb

ekologie

natalita

úmrtnost

výnos

hospodaření

lesní porost

produktivitaObsah:
 • 1. Rybářství a chov ryb v rybnících a tekoucích vodách, odhady velikosti obsádek, index biotické integrity, hospodaření v jezerech a nádržích, hlavní skupiny lovených ryb, výlov a prostředí, vliv na volně žijící populace
  2. Odhady natality a úmrtnosti ryb, reprodukční a výlovní křivky, jejich interpretace, odhady růstu rovnice růstu, energetická bilance ryb
  3. Odhady početnosti uzavřených i otevřených populací (vzorkovací kvadráty, lineární transekt. Petersen, Schnabelová, Jolly Seber, metody používané u lovených populací etc.), odhady na jednotku úsilí, odhady biomasy a produkce. (Allenova křivka).
  4. Odhady výnosu, vztah výnos - rybářské úsilí, konstantní doplněk, vyvážený výnos, kompenzace vylovené biomasy
  5. Ekologické základy zemědělské produkce, fotosyntéza a její limitace, prostředí a produkce, výživa rostlin.
  6. Základní typy operace zemědělské výroby, zpracování půd, hnojení, bilance živin, osevní postupy, zemědělství a prostředí
  7. Hospodaření na trvale zatravněných plochách a na orné půdě. Vliv kosení a pastvy, vztah mezi diverzitou a produkcí. Obnova úrodnosti půdy, bilance živin, vývojová centra kulturních plodin, důležité hospodářské plodiny a hospodářská zvířata, typy lučních biotopů
  8. Pěstování lesa, dynamika přírodních lesů, struktura porostů, výchovné zásahy a jejich vliv na produkci a výnos, důležité dřeviny, typy lesních biotopů.
  9. Produkce lesních porostů základní taxační charakteristiky (počet stromů na plochu, kruhová základna, výška, přírůstek, zásoba), obnovné seče, lesní hospodářský plán, les a prostředí
  10. Hospodaření s volně žijícími zvířaty maximalizace produktivity, využití experimentů, rizika málopočetných populací, invazní druhy, indikace integrity ekosystémů a nadměrného výlovu, ekologie ochrany druhů.