Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované státnicové otázky předmětu Konstrukční prvky

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
63,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
9644
Poslední úprava
13.02.2017
Zobrazeno
282 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
KP 01:Klasifikace konstrukčních prvků

Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle schematizace geometrického tvaru - rozeznáváme prvky
● prutové,
● plošné
● prostorové


Konstrukční prvky nosných systémů:

Sloup, pilíř:
Sloupy a pilíře jsou namáhány převážně tlakem, někdy ohybem a smykem, výjimečně kroucením. V některých případech mohou být sloupy namáhány i centrickým tahem. V případě tlačených štíhlých sloupů je jejich únosnost redukována součiniteli vzpěru vzhledem k vybočení v důsledku ztráty stability. Velikost součinitele vzpěru je závislá na délce prvku, upevnění na koncích a jeho průřezových charakteristikách.

Stěna:
Stěna je namáhána převážně tlakem, ohybem a smykem v její střednicové rovině. Výjimečně může být namáhána tahem event. kroucením. Stejně jako u sloupů je únosnost stěny v tlaku redukována součinitelem vzpěru

Trám:
Trám je nosníkový prutový prvek převážně namáhaný ohybem, smykem, případně kroucením (u roštů). Někdy může být namáhán i normálovým zatížením (tlakem nebo tahem - např. roznášení vodorovných sil stropní konstrukcí). Velikost namáhání podstatně závisí na způsobu podepření - kloub, posuv, vetknutí, spojité uložení.

Deska:
Desková konstrukce je namáhána převážně ohybem a smykem v rovinách kolmých k rovině desky. V případě obousměrného působení desek vznikají v desce kroutící momenty. Stejně jako v případě trámu může být deska namáhána i tlakem a tahem. Velikost namáhání závisí na způsobu podepření desky.

Tuhý rám:
Tuhá rámová konstrukce se skládá z prutových prvků ohybově tuze spojených. Dílčí prvky rámu jsou namáhány převážně tlakem, ohybem a smykem, v některých případech tahem. V případě excentrického zatížení mohou být prvky namáhány i kroucením.

Klíčová slova:

konstrukční prvky

svislé konstrukce

schodiště

šikmé rampy

hydroizolace

zatížení staveb

haly

deskostěný systémObsah:
 • 01 konstrukční prvky v kps
  02 Konstrukční systémy budov
  03 požadavky na stavby
  04 svislé nosné konstrukce beton
  05 svislé nosné konstrukce zděné
  06 Klenby, keramické stropy
  07 ŽB stropy
  08 Ocelové a ocelobetonové stropy
  09 Dřevěné stropy
  10 Předsazené konstrukce
  11 obvodové pláště
  12 Schodiště - typologie
  13 Schodiště - kční a materiálová řešení
  14 Schodiště - problematika šíření hluku a vibrací ze schodišťového prostoru
  15 Šikmé rampy
  16 dilatace nosných konstrukcí
  17 Základové konstrunkce
  18 Konstrukce spodní stavby
  19 Povlakova hydroizolace
  20 Hydroizolace Bílá vana
  21 Konstrukce šikmého zastřešení budov, krovy
  22 Zatížení staveb
  23 Stabilita a prostorová tuhost
  24 Nosné konstrukce šikmých střech
  25 Konstrukční systémy halových budov - vazníkové a rámové konstrukce
  26 haly - obloukové
  27 haly - visuté, zavěšené, pneumatické
  28 haly - prostorové působení
  29 Prefabrikované sloupové systémy
  30 Prefabrikované stěnové systémy vysokopodlažních budov
  31 Deskostěnový systém
  32 Pilířový systém
  33 Prostorové betonové jednotky
  34 Konstrukční systémy halových objektů
  35 Spřažené prefamonolitické konstrukce
  36 Vyroba prefabrikatu
  37 Demontovatelné prefa systémy
  38 Průběh požáru, reakce na oheň, druhy konstrukcí
  39 Požární úsek, požární riziko, SPB
  40 Stavební konstrukce a požární odolnost
  41 Požární únikové cesty
  42 Odstupové vzdálenosti a PNP
  43 Zařízení pro protipožární zásah
  44 Poruchy a sanace základových konstrukcí
  45 Poruchy a sanace svislých zděných nosných kcí
  46 Poruchy a sanace vodorovných zděných konstrukcí
  47 Poruchy a snace dřevěných stropů
  48 Poruchy a sanace krovů
  49 Sanace zvýšené vlhkosti konstrukcí
  50 Poruchy a sanace betonových a žb konstrukcí
  51 Poruchy a sanace hrázděných a roubených kcí
  52 Ochrana nových staveb proti radonu z podloží
  53 Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření
  54 Aerosoly
  55 Těkavé organické látky v interiéru staveb
  56,57 Biologičtí činitelé