Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky - okruh Lesní hospodářství

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
13167
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
218 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
LESNATOST
podíl lesní porostní půdy na celkové rozloze kraje.
:rozloha lesní půdy v ČR se zvětšuje po 2. sv. válce
:lesní ekosystémy patří v ČR k nejvýznamnějším složkám ŽP
:v dnešní době pokrývají lesy ČR asi 1/3 území, plochu lesů z celkové rozlohy tvoří převážně lesy smíšené (55,7 %), potom lesy jehličnaté (31,2 %) a listnaté (13,2 %)
:dřeviny: smrk 58 %, borovice 18 %, buk 6 %, dub 6 %
:na úbytku se podílí největší měrou investiční výstavby
:zvětšení výměry lesní půdy, přesun nelesních pozemků do lesního půdního fondu a jejich následné zalesnění

VLASTNICKÉ VZTAHY
Státní lesy 60,32 % - 1 564 538 ha
Lesy ČR 50,65 % - 1 313 762 ha
Vojenské lesy 4,77 % - 123 855 ha
Obecní a městské 16,39 % - 425 143 ha
Lesy ve vlastnictví 19,44 % - 504 368 ha

Celková zásoba dřeva v letech/ mil. m3:
1930-307; 1950-322, 1960-348, 1970-445; 1980-536; 1990-564; 2000-630; 2009-678

Klíčová slova:

lesní hospodářství

vlastnická struktura lesa

lesní semenářství

školkařství

lesní těžba

dendrometrieObsah:
 • 1. Základní informace o lesním hospodářství čr: lesnatost, vlastnická struktura lesů, kategorie lesa. výše těžeb. druhová skladba našich porostů: přirozená, současná, cílová.
  2. Lesní semenářství a školkařství: reprodukční materiál - jeho zdroje, sběr, zpracování a skladování. prostokořenný sadební materiál, obalovaný sadební materiál - srovnání výhod a nevýhod obojího.
  3. Pěstování lesa: obnova lesa a výchova porostů, srovnání výhod a nevýhod přirozené a umělé obnovy lesa, důvod výchovy porostů, zajištěná kultura, malý a velký vývojový cyklus, charakteristiky porostů, les přírodní, přirozený a přírodě blízký.
  4. Ochrana lesa: škodliví činitelé biotičtí a abiotičtí, prostředky ochrany a obrany lesa.
  5. Dřevo: vlastnosti, využití, dřevo jehličnatých a listnatých dřevin. dřevo
  6. Sortimentace surového dříví, vady dřeva, měření surového dříví. non-wood products.
  7. Lesní těžba: těžba klasická (motomanuální) a harvestorová. druhy těžeb (mýtní, předmýtní, úmyslná, nahodilá). těžební metody (kmenová, sortimentní, stromová).
  8. Doprava dříví: soustřeďování dříví a odvoz dříví, lesní dopravní síť. lesnické stavby.
  9. Dendrometrie: charakteristika a zjišťování hlavních dendrometrických veličin.
  10. Hospodářská úprava lesa: lesní hospodářský plán (lhp) a lesní hospodářská osnova (lho), přírodní lesní oblasti (plo), ústav pro hospodářskou úpravu lesů (úhúl), hospodářský tvar a způsob.
  11. Právní předpisy v lesním hospodářství: zejména lesní zákon a prováděcí předpisy - základní pojmy a instituty: funkce lesa, kategorie lesů, odborný lesní hospodář, orgány státní správy lesů atd.
  12. Certifikace v lesním hospodářství: důvody certifikace, certifikační systémy.