Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky do Pedagogická psychologie

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
9328
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
405 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj kognitivních procesů v ontogenezi - teorie J. Piageta:

Pokud chceme dobře pochopit Piagetův pohled na dítě, představme si, že dítě je jakýsi malý badatel. Dítě provádí určité pokusy s věcmi a lidmi kolem sebe i samo se sebou - zkouší, co se stane, když… Při každé nové příležitosti, kdy dítě potká nový předmět svého zájmu a zkouší dosavadní fungující teorii. Když nefunguje, dítě vypracuje teorii novou. V Piagetově teorie se tyto teorie nazývají schématy. Každou novou událost dítě začlení do hotového schématu. Tento proces Piaget nazývá asimilace. Když situace nezapadá do dosavadního schématu, nastává jeho modifikace - toto Piaget nazývá akomodace.

Psychologové i učitelé si kladli otázku, které faktory nejvíce ovlivňují přechod z jednoho stádia do druhého. Piaget tvrdí, že se jedná o čtyři faktory a to:
1. zrání
2. učení
3. sociální zkušenosti
4. ekvilibrace

Ani jeden z těchto 4 faktorů nepůsobí osamoceně; pro zdárný vývoj dítěte je nutná jejich spolupráce.

Piaget předpokládal, že existují 4 hlavní stádia kognitivního vývoje:
1) senzomotorické stádium (od narození do 2 let)
2) Předoperační stádium (2 - 7 let)
3) stádium konkrétních operací (7 - 11 až 12 let)
4) stádium formálních operací (11 až 12 let a více)

Klíčová slova:

kognitivní proces

paměť

pozornost

prebuerta

sociometrie

adolescenceObsah:
 • 1. Vývoj kognitivních procesů (J Piaget)
  2. Paměť
  3. Pozornost
  4. Myšlení, řeč, řešení problémů
  5. Učební styly, transfer a interference, zapomínání
  6. Učení způsobům řešení problémů, sociální učení
  7. Základní psychologické teorie učení
  8. Pojem, širší a užší pojetí učení, drhy učení
  9. Schopnosti a dovednosti
  10. Práce s žáky s různou úrovní schopností
  11. Prepuberta, puberta
  12. Adolescence
  13. Struktura a dynamika skupiny
  14. Sociometrie
  15. Školní třída jako sociální skupina
  16. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
  17. Socializace a individualizace