Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy z předmětu Těžební a dopravní technologie I.

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
6 x
Velikost
1,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
11313
Poslední úprava
27.12.2017
Zobrazeno
519 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definice lesní těžby a dopravy dříví v odborném a právním kontextu.

Lesní těžba
Lesní zákon pojem “lesní těžba” nedefinuje, protože jde o pojem odborné lesnické veřejnosti dostatečně známý. Definuje však jednotlivé druhy nebo formy lesní těžby, k nimž se přímo váží některá ustanovení lesního zákona.
- těžba předmýtní úmyslná - těžba prováděná za účelem výchovy porostu
- těžba mýtní úmyslná- těžba prováděná za účelem obnovy porostu nebo výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově
- těžba nahodila- těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených
- těžba mimořádná- těžba podmíněná povolením nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů
Obecně pod pojmem lesní těžba rozumíme rozsáhlou lesnickou činnost zahrnující kácení stromů, odvětvování stromů včetně odřezávání vršků, dopravu, manipulaci v porostu nebo na skladech i expedici. Zahrnuje kromě těžby dříví (kapitola 7) i přidruženou lesní výrobu (kapitola 20).

Doprava dříví §34 zákona 289/95 Sb.,
Lesní zákon pojem „doprava dříví“ nedefinuje, protože jde o pojem odborné lesnické veřejnosti dostatečně známý.
Obecně pod pojmem doprava dříví rozumíme soustřeďování dříví, odvoz dříví a dálkovou dopravu dříví.

Klíčová slova:

lesní těžba

právní kontext

surové dříví

sortimentace

odvoz dříví

bezpečnost

ergonomieObsah:
 • 1. Definice lesní těžby a dopravy dříví v odborném a právním kontextu.
  2. Vývoj a historie těžebního a dopravního procesu s ohledem na proces výroby surového dříví.
  3. Základní informace o lesním hospodářství ČR s ohledem na produkci surového dříví: lesnatost, vlastnická struktura lesů, kategorie lesa, druhy těžeb, výše těžeb, podíl hlavních těžebních metod na celkové výši těžeb a další.
  4. Vady surového dříví: skupiny, definice, měření a možnosti omezení vzniku vad.
  5. Měření a krychlení surového dříví: jednotlivé, hromadné a dezintegrované.
  6. Sortimentace surového dříví: sortimenty, jakostní třídy.
  7. Těžba dříví jako fáze procesu výroby surového dříví: těžební metody, těžební technologie s rozkladem na dílčí pracovní operace, mechanizační prostředky v těžbě dříví.
  8. „Klasický“ způsob těžby dříví motorovou pilou: technika kácení a zpracování normálně rostlých a nakloněných stromů a ostatních rizikových stromů.
  9. Těžba dříví a jeho zpracování harvestory; zpracování dříví víceoperačními stroji (procesory).
  10. Prvotní evidence a příjem surového dříví: Teplická metoda, ceníkové kódy LČR, počítačová podpora, číselník L10 a další.
  11. Soustřeďování dříví jako fáze výroby surového dříví: rozdělení a definice navazujících pracovních operací v závislosti na dopravním prostředku.
  12. Bezúvazkové soustřeďování dříví: mechanizace a pracovní nástroje; návaznost jednotlivých pracovních operací, pracovní postupy a bezpečnost práce.
  13. Úvazkové soustřeďování dříví: mechanizace a pracovní nástroje; návaznost jednotlivých pracovních operací, pracovní postupy a bezpečnost práce.
  14. Odvoz dříví jako fáze výroby surového dříví: dopravní prostředky vč. veřejné železnice.
  15. Technologická příprava těžby, soustřeďování a odvozu dříví - krátkodobé a dlouhodobé plánování výroby surového dříví.
  16. Analýza výkonnosti, výkonové normy pro výrobu surového dříví.
  17. Sklady dříví: horní (lesní) sklady, manipulačně-expediční sklady, manipulace dříví na skladech.
  18. Bezpečnost a ergonomie práce při práci s motorovou pilou; bezpečnost práce při těžbě dříví v úmyslných a nahodilých těžbách.
  19. Bezpečnost a ergonomie práci při soustřeďování dříví, odvozu dříví a manipulaci a skladování dříví.
  20. Přidružená lesní výroba (zejména tzv. Non-Wood Forest Products).