Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Státnicové otázky - Ústavní právo a Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
5209
Poslední úprava
02.03.2015
Zobrazeno
630 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Struktura ústavního pořádku ČR

Dne 16. 12. 1992 byla přijata ČNR Ústava ČR. V tisícileté historii české státnosti je to první Ústava, jež byla přijata pro ČR jako svrchovaný a samostatný stát v mezinárodním společenství.
Ústava ČR zavedla pojem "ústavní pořádek"

Ústavní pořádek - soubor ústavních předpisů vnitrostátního původu, jež mají sílu ústavního zákona.
Ústavní pořádek ČR tvoří:
• Ústava ČR
• Listina základních práv a svobod
• Ústavní zákony České národní rady přijaté po 6.červnu 1992
• Ústavní zákony přijaté podle nové Ústavy
• Ústavní zákony Národního shromáždění československé republiky, Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady upravující státní hranice české republiky

Obsah ústavního pořádku je dán čl. 112 Ústavy a tvoří jej:
1. Ústava ČR - schválená 16. 12. 1992 a publikovaná ve Sbírce zákonů ČR pod č.1/1993 Sb. s účinností od 1. 1. 1993
2. Listina základních práv a svobod - schválená Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 a publikovaná ve Sbírce zákonů ČSFR pod č. 23/1991 Sb. - znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku a publikovaná ve Sbírce zákonů ČR pod č. 2/1993 Sb.
( Listina základních práv a svobod není sice formálně označena jako ústavní zákon, ale ústavní soud jí přiznal sílu zákona.)

Klíčová slova:

ústavní právo

ústava ČR

dělba moci

mezinárodní smlouvy

listina základních práv a svobod

právní vztahy

právní státObsah:
 • 1. Struktura ústavního pořádku ČR
  2. Dělba moci podle Ústavy ČR
  3. Ústava ČR a mezinárodní smlouvy
  4. Koncepce Listiny základních práv a svobod (nedotknutelnost osoby podle LZPS)
  5. Politická práva občanů a jejich realizace v právním řádu (formy sdružování dle LZPS)
  6. Právo na sociální ochranu (ústavní koncepce spravedlivého procesu)
  7. Pojmové znaky státu
  8. Funkce státu
  9. Pojetí odpovědnosti veřejné moci
  10. právní status veřejné moci

  TEORIE PRÁVA
  1. právo a společnost, společenská funkce práva
  2. prameny práva
  3. LEGISLATIVNÍ PROCES
  4. PRÁVO VNITROSTÁTNÍ, MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ
  5. aplikace práva
  6. Výklad (interpretace) práva
  7. PRÁVNÍ VZTAHY
  8. PRÁVNÍ JISTOTA, STABILITA ….
  9. PRÁVNÍ STÁT
  10. přirozenoprávní, pozitivistický a sociologický přístup k právu