Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Právo sociálního zabezpečení - státní závěrečná zkouška

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
5192
Poslední úprava
02.03.2015
Zobrazeno
1 482 x
Autor:
techplanet
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Rozbor právní úpravy nemocenského pojištění a důchodového pojištění
Nemocenské pojištění
Nemocenské pojištění tvoří spolu se základním důchodovým pojištěním a zvýšením důchodu pro bezmocnost součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.
Okruh pojištěných osob
Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci, popř. další osoby jim postavené na roveň (kdo se považuje za zaměstnance, je taxativně uvedeno v § 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění) a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, jejichž nemocenské pojištění je dobrovolné.
Od 1.1. 2008 by měl nahradit zákon č. 187/2006 Sb. zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Zaměstnanci, kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.
Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území ČR, nemá to vliv na jeho pojištění.
Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území ČR, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěni podle českých předpisů, pokud mají trvalý pobyt na území ČR.
Podpůrčí doba: doba po kterou se poskytuje nemocenské, nejdéle po dobu 1 roku od počátku pracovní neschopnosti
Ochranná lhůta: 42 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, (novela - 14 dnů od skončení pracovního poměru)
Pojistný poměr: zakládá nárok na dávku, vzniká faktickým nástupem do práce

Klíčová slova:

sociální zabezpečení

nemocenské

plátce

podpora

péče

penze

penále

organizaceObsah:
 • Právo sociálního zabezpečení 1
  1. Rozbor právní úpravy nemocenského pojištění a důchodového pojištění 2
  Nemocenské pojištění 2
  Okruh pojištěných osob 2
  Pojem a povinnosti malých organizací a organizací v nemocenském pojištění 3
  Systém dávek nemocenského pojištění 3
  Uplatňování nároku na dávky 3
  Podmínky nároku na dávky 3
  Výpočet dávek nemocenského pojištění 4
  Doba poskytování dávek 5
  Důchodové pojištění 5
  Popis systému 5
  Druhy dávek 5
  Osoby povinně důchodově pojištěné: § 5 7
  Osoby dobrovolně důchodově pojištěné:§ 6 8
  Úkoly organizací při provádění důchodového pojištění 8
  2. Rozbor právní úpravy veřejného zdravotního pojištění 8
  Právní úprava 8
  §4 Plátci 8
  § 5 Pojištěnec: 9
  § 7 Stát 9
  § 8 Povinnost platit pojistné 9
  § 9 Výše a způsob placení pojistného a penále 9
  Hrazená péče 9
  Kontrola 10
  POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU 10
  3. Rozbor právní úpravy státní sociální podpory a sociální pomoci 11
  Dávky státní sociální podpory 11
  Testované: 11
  Netestované: 12
  Podávání žádostí o dávky 13
  Nárok na dávky 13
  Nárok na výplatu dávek zaniká 13
  Příjmy 13
  Rodinou 13
  Sociální péče 13
  Základní charakteristiky systému pomoci v hmotné nouzi 13
  Jaké jsou dávky pomoci v hmotné nouzi a kdo je vyplácí? 14
  Co je to hmotná nouze a kdo je v hmotné nouzi? 14
  Příjem 14
  Oprávněná osoba 14
  Zvýšení příjmu vlastním přičiněním 14
  Nezaopatřené dítě 15
  4. Rozbor právní úpravy penzijního připojištění 16
  Účel: 16
  Principy: 16
  Penzijní fond: 16
  Druhy: 17
  Nároky z penzijního připojištění: 17
  Placení příspěvku: 17
  5. Sociální zabezpečení v právu Evropského společenství 17
  Koordinace systémů sociálního zabezpečení 17
  Evropské právo sociálního zabezpečení 18
  Věcný rozsah nařízení 1408/71 18
  Osobní rozsah Nařízení 1408/71 18
  6. Pojistné na sociální zabezpečení 19
  Poplatníci pojistného 19
  Vyměřovací základ 19
  Sazby pojistného 19
  Odvod a placení pojistného 20
  Penále 20
  Rozhodování o pojistném 21
  Splátky 21
  7. Právní postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v sociálním pojištění 21
  Zaměstnanci 21
  OSVČ 22
  8. Organizace sociálního zabezpečení v České republice 24
  Orgány sociálního zabezpečení 24
  Poskytování odborné pomoci ve věcech sociálního zabezpečení 24
  Úkoly orgánů sociálního zabezpečení a obcí v sociálním zabezpečení 24
  9. Trendy právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice 26
  Aktuální informace o změnách od 1.1.2007 v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění 26
  Co se chystalo 26
  Jak to dopadlo 26
  Závěr 27
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše