Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Magisterské státnice z Psychologie

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9321
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
327 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Postavení psychologie v systému věd
předmět, základní pojmy (psychika, prožívání, chování, vědomí, nevědomí); základní psychologické disciplíny; historie psychologie; význam psychologických poznatků pro práci učitele.

Předmět, základní pojmy (psychika, prožívání, chování, vědomí, nevědomí)
Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

Psychologové si kladou čtyři obecné cíle:
popsat lidské rozmanité projevy chování a duševního dění. Psychologové se snaží zjistit, jak lidé myslí, cítí a jednají v nejrůznějších situacích, k čemuž používají celou řadu metod, mezi nimi pozorování, rozhovor, experiment či standardizované diagnostické testy
vysvětlit jaký je význam získaných údajů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především vytváření psychologických teorií, což jsou koherentní soustavy hypotéz, myšlenek a názorů, které umožňují získané údaje smysluplně objasnit. Než je nějaká teorie přijata, měla by být důkladně empiricky ověřena. Původní teorie je mnohdy nutné pozměnit, nebo dokonce zamítnout a nahradit novými, například teorie, které byly platné před 40 či 50 lety o lidské sexualitě, motivaci nebo rozdílech mezi muži a ženami,
předvídat lidské chování a prožívání.
využívat získané znalosti ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví. V tomto smyslu se psychologie řadí mezi pomáhající profese. O konkrétní realizaci tohoto cíle usilují některé aplikované psychologické obory, zejména klinická a poradenská psychologie.

Klíčová slova:

postavení psychologie

osobnost

charakter

emoce

sebepojetí

psychopatologie

psychologieObsah:
 • 1. Postavení psychologie v systému věd
  2. Základní psychologické směry
  3. Psychologie osobnosti
  4. Nižší kognitivní procesy
  5. Vyšší kognitivní procesy
  6. Psychologie učení
  7. Schopnosti a dovednosti
  8. Emoce a city v projevu člověka
  9. Charakter
  10. Motivace ve výchovné a vzdělávací činnosti
  11. Periodizace duševního vývoje
  12. Vývoj sebepojetí - jáství
  13. Psychologické aspekty vlivu sociálního prostředí
  14. Náročné životní situace
  15. Dítě v období mladšího školního věku
  16. Období dospívání
  17. Osobnost učitele
  18. Jedinec v sociální skupině
  19. Jak se lidé setkávají
  20. Sociální interakce ve škole
  21. Aktuální problémy ve výchově a vzdělávání z psychologického hlediska
  22. Psychopatologie
  23. Psychologie rodiny
  24. Spolupráce psychologa a pedagoga při psychických potížích dětí