Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Kompletní teorie ke státnicím - Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8627
Poslední úprava
05.09.2016
Zobrazeno
348 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Právo přirozené, teorie přirozeného práva, společenská smlouva, lidská práva

PŘIROZENÉ PRÁVO (IUS NATURALE):

= souhrn určitých principů a nezadatelných subjektivních práv. Předchází právu pozitivnímu

(je prepozitivní), podle některých koncepcí je nadřazeno pozitivnímu právu (je suprapozitivní).

Přirozené právo vzniká a existuje nezávisle na státu.

Přirozené právo je VĚČNÉ A NEZMĚNITELNÉ.

Současné přirozené právo je chápáno jako HISTORICKY A SPOLEČENSKY DETERMINOVANÉ, PŘIČEMŽ NENÍ TOTOŽNÉ S PRÁVEM POZITIVNÍM. V těchto přístupech není stát (=tvůrce pozitivního práva) ztotožňován se společností (=společnost jako tvůrce přirozeného práva) nebo s nějakým konkrétním národem.

PŘIROZENÉ PRÁVO zahrnuje:
• rovinu normativní (stejně jako pozitivní právo), tj. právo objektivní v podobě soustavy právních principů
• rovinu legitimního chování subjektů práva, které zde má podobu nezadatelných lidských práv (právo na život, právo na děti, důstojnost...)
Právo přirozené vychází z právního dualismu, tzn., že uznává vedle existence přirozeného práva i existenci práva pozitivního. Někde může mít podobu i právního trialismu, tzn. boží právo+ přirozené právo+pozitivní právo.

PŘIROZENOPRÁVNÍ PŘÍSTUP (JUSNATURALISMUS)

Tato teorie staví na PRÁVNÍM DUALISMU :
1) že existuje právo platné, které je dané státem = právo pozitivní
2) že existuje právo přirozené, které existuje nezávisle na státu, kdy existuje souhrn určitých právních principů, které mají pro lidstvo silný hodnotový význam (právo na život, důstojnost..) - právo nepsané a neměnné
Tato teorie vychází z předpokladu existence nepsaného a neměnného práva, které odpovídá „přirozenému řádu věcí“ a je tedy NADŘAZENÉ právu pozitivnímu.

Klíčová slova:

přirozené právo

prameny práva

oprávnění

problematika

principy práva

aplikace právaObsah:
 • 1. Právo přirozené, teorie přirozeného práva, společenská smlouva, lidská práva
  2. Právní stát, materiální ohnisko ústavy
  3. Aplikace práva, Radbruchova formule
  4. Právní odpovědnost, zavinění
  5. Sociologický přístup k právu (fakticita práva), ekonomický přístup k právu (efektivita práva)
  6. Prameny práva, právo obyčejové, smluvní, zákonné, soudcovské
  7. Právní normy a právní principy
  8. Právo a neprávní normativní systémy, právo a spravedlnost
  9. Časová působnost právních norem; problematika retroaktivity
  10. Oprávnění, právní povinnost, nárok
  11. Struktura systému práva- právo soukromé a veřejné, hmotné a procesní, vnitrostátní a mezinárodní
  12. Pojem práva, společenská funkce práva, právo a stát
  13. Právo pozitivní, právní pozitivismus
  14. Právní realismus (americký, skandinávský)
  15. Problematika právního vědomí
  16. Platnost a závaznost práva v objektivním smyslu, platnost a závaznost smlouvy - UPRAVIT
  17. Sankce, funkce trestu
  18. Právní kultura, hlavní rysy evropsko kontinentálního a angloamerického práva
  19. Interpretace právních textů- metody interpretace
  20. Právní formalismus, význam judikatury, tzv. soudcokracie