Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Základy chemie pro bakaláře

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
4 x
Velikost
4,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
7608
Poslední úprava
07.03.2016
Zobrazeno
511 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předmluva

Tato skripta vznikla v rámci projektu Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha (CZ.2.17/3.1.00/33351) řešeného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita jako součást Prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání. Tím je také vymezena hlavní cílová skupina, pro níž je tento učební text určen - studenti, kteří si potřebují během prvního semestru bakalářského studia doplnit své znalosti chemie tak, aby mohli úspěšně absolvovat základní chemické předměty.

S přechodem na dvoustupňové studium, zvýšením variability studijních programů a oborů, zrušením přijímacích zkoušek na VŠCHT Praha a s markantním nárůstem počtu maturantů hlásících se na vysoké školy došlo v posledních letech k výraznějšímu rozvrstvení studentů prvního ročníku, co se týče úrovně jejich znalostí středoškolské chemie a matematiky. Těm, kteří na střední škole absolvovali pouze omezenou výuku chemie nebo z jiných důvodů nedosáhli úrovně umožňující hladký přechod na vysokoškolské studium chemie a zapíší si během prvního semestru studia stejnojmenný předmět Základy chemie pro bakaláře, jsou tato skripta určena především.

Přesto však bylo naším záměrem tento okruh čtenářů rozšířit i na ostatní, potenciálně úspěšné studenty základních kurzů chemie a vytvořit pro ně učební text, který půjde nad rámec standardní středoškolské chemie a poskytne určité shrnutí základních konceptů. postupů a významných látek včetně jejich syntézy, struktury, vlastností a reaktivity probíraných v rámci kurzů Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I a Chemické výpočty během prvních dvou semestrů bakalářského studia na VŠCHT Praha. V žádném případě se však nejedná o náhražku plnohodnotných učebnic chemie pro vysokoškolské studium, ale spíše o jakéhosi průvodce studiem, v němž jsou definovány základní standardy
pro výše zmíněné předměty.

Klíčová slova:

struktura látek

chemické reakce

chemické výpočty

anorganická chemie

organická chemieObsah:
 • Obsah
  Předmluva 5
  1. Struktura látek (Vratislav Flemr) 7
  1.1 Látky čisté a směsi 7
  1.2 Struktura atomu a elektronová konfigurace 9
  1.3 Periodická soustava prvků 12
  1.4 Elektronegativita a oxidační stavy 15
  1.5 Chemická vazba 16
  1.6 Chemické vzorce 18
  2. Chemické reakce (Vratislav Flemr) 19
  2.1 Exotermické a endotermické reakce 19
  2.2 Homogenní a heterogenní reakce 22
  2.3 Acidobazické reakce 22
  2.4 Srážecí reakce 24
  2.5 Oxidačně redukční reakce 25
  2.6 Chemické rovnice a jejich vyčíslení 25
  2.7 Typy organických reakcí 28
  3. Základní chemické výpočty (Vratislav Flemr) 30
  3.1 Množství složky ve směsi, látkové množství, molární hmotnost 30
  3.2 Příprava roztoků a heterogenních směsí 33
  3.3 Výpočty vycházející z chemických rovnic 34
  3.4 Stavová rovnice ideálního plynu 35
  4. Anorganická chemie (David Sedmidubský) 39
  4.1 Elementární nekovy 39
  4.2 Molekulární sloučeniny nekovů 44
  4.3 Ionty ve vodných roztocích a jejich soli 53
  4.4 Elementární kovy a slitiny 69
  4.5 Krystalické sloučeniny kovů a nekovů 77
  5. Organická chemie (Jiří Svoboda, Radek Cibulka) 85
  5.1 Alkany a cykloalkany 89
  5.2 Alkeny a alkyny 94
  5.3 Aromatické uhlovodíky 88
  5.4 Deriváty uhlovodíků 98