Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
12 x
Velikost
5,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
7403
Poslední úprava
08.02.2016
Zobrazeno
891 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť (vybrané statě)

1.1. Třídy a kategorie lesních cest
Třída lesní cesty -
lesní cesty stejné dopravní důležitosti pro lesní hospodářství.
Kategorie lesní cesty -
Lesní cesty se stejným prostorovým uspořádáním navržené pro stejnou maximální (návrhovou) rychlost
jízdy vozidel. Lesní dopravní síť se řeší komplexně, v návaznosti na zvolené technologické postupy
těžby a na ostatní využití lesní dopravní sítě, s ohledem na minimalizaci poškození lesních
ekosystémů a jejich základních funkcí, při zachování lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí.

1.1.1. Rozdělení lesních cest
Lesní cesty se dělí podle:
- dopravní důležitosti a účelu,
- prostorového uspořádání.

1.1.1.1. Podle dopravní důležitosti a účelu se lesní cesty člení na :
a) lesní cesty 1. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností
celoroční provoz návrhových vozidel (za předpokladu zimní údržby). Cesty jsou vždy opatřeny
vozovkou z různých stavebních materiálů. Minimální šířka jízdního pruhu je 3,0 m, volná šířka
cesty minimálně 4,0 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty je 10 %, v extrémních horských polohách
na krátkých úsecích až 12 %;

b) lesní cesty 2. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a nezbytnou technickou
vybaveností alespoň sezónní provoz návrhových vozidel. Povrch cesty se doporučuje podle
únosnosti podložních zemin opatřit provozním zpevněním nebo jednoduchou vozovkou
s prašným povrchem. Na únosných podložích mohou být i bez provozního zpevnění. Minimální šířka
jízdního pruhu je 2,5 m, volná šířka cesty minimálně 3,5 m. Maximální podélný sklon nivelety
cesty závisí na morfologii terénu, na druhu podložních zemin, jejich únosnosti a na druhu zpevnění
povrchu. Nemá však přesáhnout hodnotu 12 %;

Klíčová slova:

lesní dopravní síť

zpřístupnění lesa

stavění cesty

starostlivost

cyklotrasy

hipotrasy

opravaObsah:
 • 1. ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť 4
  1.1. Třídy a kategorie lesních cest 4
  1.2. Termíny a definice lesních cest 5
  1.3. Parametry lesních cest 9
  1.4. Výkresy - vzory částí projektu lesní cesty 15
  1.5. Směrnice a normy 20
  2. Zpřístupnění lesa 21
  2.1. Úvod 21
  2.2. Lesní dopravní síť 22
  2.3. Základné ukazovatele a charakteristiky lesnej cestnej siete 23
  2.4. Problematika sprístupňovania lesov všeobecně 25
  2.5. Vymedzenie pojmu horských oblastí a při spřístupňovaní 26
  2.6. Sprístupňovanie lesov vo vzťahu k zákonu o ochrane prírody a krajiny 28
  2.7. Špecifiká a význam lesných cest při sprístupňovaní 31
  2.8. Problematika sprístupňovania lesov v súčasnosti 31
  2.9. Orientačná hodnota lesných ciest 39
  2.10. Zásady ekologického sprístupňovania horských lesov lesnou
  dopravnou sieťou 41
  2.11. Ekologicky vhodný model sprístupňovania horských lesov 42
  3. Postup prací při stavění cesty 48
  3.1. Stavba lesní cesty 48
  3.2. Dozerová a bagrová technologie stavby zemního tělesa 49
  3.3. Úvod do stavebních prací 50
  3.4. Schéma stavby cesty 55
  3.5. Svodnice na zemních cestách 57
  3.6. Stabilizace přípravkem PERMA-ZYME 57
  4. Druhy krytů lesních cest 59
  4.1. Štěrkové vozovky 59
  4.2. Živičné vozovky 60
  4.3. Silniční výrobky 69
  4.4. Cementové vozovky 75
  4.5. Vozovky montované z prefabrikovaných desek 77
  5. Komplexná starostlivosť o lesné cesty 79
  6. Katalóg porušení a závad na lesných cestách 81
  6.1. Hodnotenie porušení a závad na lesných cestách 81
  6.2. Klasifikácia porušení a závad na lesných cestách 82
  6.3. Zisťovanie stavu lesných ciest 86
  6.4. Katalóg porušení bitumenových lesných ciest 89
  6.5. Katalóg porušení a závad na štrkovej lesnej ceste 97
  6.6. Katalog porušení a závad na zemnej ceste 98
  6.7. Záznamníky porušenia lesných ciest 99
  6.8. Základné druhy prác komplexnej starostlivosti 103
  6.9. Stupnice porušenia lesných ciest 106
  7. Pasport lesnej cesty 109
  8. Stav lesných ciest 120
  9. Opravy a rekonstrukce lesních cest 124
  9.1. Základní technologie při údržbě a pravách lesních cest 128
  9.2. Vybrané technologie oprav a údržeb vozovek lesních cest 129
  9.3. Možnosti využití herbicidu roundup při údržbách lesních odvozních 130
  9.4. Obnova lesních cest recyklací 131
  9.5. Vybrané technologie generálních oprav krytu vozovek z makadamu 131
  9.6. Studená recyklace 136
  10. Cyklotrasy 137
  10.1. Cyklistika v ČR 137
  10.2. Nehodovost cyklistů 137
  10.3. Charakteristika cyklistické dopravy 137
  10.4. Třídění cyklistických tras 138
  10.5. Parametry cyklistických komunikací 140
  10.6. Cyklotrasy v extravilánu 141
  10.7. Cyklotrasy v sídlech 141
  10.8. Začátek a ukončení cyklotrasy 142
  10.9. Křižovatky 142
  10.10. Konstrukce vozovek cyklotras 143
  10.11. Odvodnění 143
  10.12. Bezpečnostní zařízení 143
  10.13. Vybavenost 143
  11. Hipotrasy 145
  11.1. Úvod 145
  11.2. Systém hipotras 145
  11.3. Přínos hipotras 146
  11.4. Značení hipotras 146
  11.5. Parametry hipotras 146
  11.6. Hipotrasy v extravilánu 147
  11.7. Hipotrasy v sídlech 147
  11.8. Stavba hipotrasy 148
  11.9. Bezpečnostní zařízení 149
  11.10. Údržba hipotras 149
  11.11. Hipotrasy v ČR 149
  12. Literatura 151