Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Skripta ze Sociální pedagogiky

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9998
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
699 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

• zabývá výchovou a vzděláváním jedinců, se speciálními vzdělávacími potřebami ( děti s poruchami učení).
• souvisí s obecnou pedagogikou, medicínou, psychologií, legislativou, sociální patologií, sociologií, kriminologií a etopedií.
• Jedinci, kterými se tato pedagogika zabývá, nazýváme jedinci s postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Ještě před 100 lety se běžně užíval pojem mrzáci, ale to již v Evropské unii není možné.
• Některé typy poruch vznikají na podkladě LMD - lehké mozkové dysfunkce.
• Podle nového zákona z roku 2005 byly zrušeny speciální školy pro postižené děti a postižené děti navštěvují běžné základní školy.
• Cílem je maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince.

Klíčová slova:

speciální pedagogika

defekt

somatopedie

autismus

surdopedie

etiologie

deformaceObsah:
 • Speciální pedagogika
  Klasifikace spp
  Defekt a defektivita
  Formy integrace
  Speciální pedagogika - diagnostika
  Některé diagnostické metody
  Oblasti diagnostiky
  Teminologie
  Somatopedie
  Centrální obrny
  Deformace
  Deformace končetin
  Dětská mozková obrna
  Formy dmo
  Lehká mozková dysfukce - lmd
  Psychopedie
  Etiologie
  Demence
  Pseudooligofrenie
  Downův syndrom
  Autismus
  Etiologie autismu
  Jak se dítě s autismem jeví ?
  Oftalmopedie
  Typy zrakového postižení
  Poruchy vidění.
  Retinopatie nedonošených
  Pomůcky pro zrakově postižené
  Surdopedie
  Sluchové vady
  Stupně sluchových vad
  Etiologie - příčiny vzniku sluchového postižení
  Pojmy surdopedie
  VÝznam sluchu
  Sluchová protetika (sluchové náhrady).
  Metody v surdopedii
  VZdělávací programy
  Metody řešení sluchového postižení
  Logopedie
  Klasifikace řečových poruch :
  Poruchy zvuku řeči
  Poruchy plynulosti řeči
  Poruchy artikulace
  Poruchy grafické podoby řeči -
  Symptomatické poruchy řeči
  Poruchy hlasu
  Alternativní
  Augmentativní komunikace
  VÝhody a nevýhody alternativních forem komunikace.
  Rozdělení komunikačních systémů
  Sociální čtení
  Bliss
  Makaton
  Bazální stimulace
  Specifické poruchy učení - spu
  Dyscentra