Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Přehled poruch psychického vývoje

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
6 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
10043
Poslední úprava
03.04.2017
Zobrazeno
450 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cíle
Na začátku každé kapitoly naleznete konkrétně formulované cíle. Jejich prostřednictvím získáte přehled o tom, co budete po nastudování příslušného tematického celku umět, znát, co budete schopni dělat.

Časové požadavky ke studiu
Prostřednictvím této pasáže získáte alespoň orientační informace o časové zátěži kapitoly nebo části textu. Budete si moci svoje studium lépe naplánovat. Uvedený časový údaj nebo rozsah zahrnuje i čas potřebný pro zpracování úkolů nebo realizaci dalších studijních aktivit. Protože je délka učení vzhledem k různým způsobům samostudia, typům učících se (studujících) a dalším zvláštnostem studia nesnadno identifikovatelná, berte tyto informace s jistou rezervou.

Pro zájemce
Tato část textu je určena těm z vás, kteří máte zájem o hlubší studium problematiky, nebo se chcete dozvědět i nějaké zajímavé podrobnosti vztahující se k tématu. Vše, co najdete v této pasáži, je nepovinné, tudíž zcela dobrovolné. Zmíněné informace po Vás nebudou vyžadovány u zkoušky.

Shrnutí
Tato pasáž vystihuje ve stručné podobě to nejdůležitější, o čem konkrétní kapitola pojednává. Má význam pro opakování, aby se vám informace a klíčové body probíraného učiva lépe vybavily. Pokud zjistíte, že některému úseku nerozumíte, nebo jste jej dostatečně neprostudovali, vraťte se k příslušné pasáži v textu.

Klíčová slova:

normalita

neurotické obtíže

hyperaktivita

psychická deprivace

tělesné postižení

stresObsah:
 • Seznam ikon pro studijní opory -5-
  Přehled poruch psycického vývoje -8-
  1 Vymezení předmětu patopsychologie, stanovení normality -9-
  1.1 Vysvětlení pojmu - předmět -9-
  1.2 Vymezení normality -10-
  1.2.1 Statistická norma -10-
  1.2.2 Sociokulturní norma -11-
  1.2.3 Mediální norma -11-
  1.2.4 Individuální norma -12-
  1.3 Ontogenetická norma -12-
  Shrnutí -13-
  2 Neurotické obtíže v dětském věku -15-
  2.1 Definice neuróz -15-
  2.2 Příčiny vzniku -15-
  2.3 Emoční poruchy v dětství -17-
  2.4 Přístup k dětem trpícím neuroticismem -20-
  Shrnutí -20-
  3 Syndrom hyperaktivity -22-
  3.1 Projevy hyperaktivity -22-
  3.2 Příčiny vzniku -25-
  3.3 Přístup k dítěti s ADHD -26-
  3.4 Nesprávné výchovné postupy -27-
  Shrnutí -28-
  4 Psychická deprivace -29-
  4.1 Definice psychické deprivace -29-
  4.2 Typy deprivace -30-
  4.3 Podmínky vzniku deprivace -31-
  4.4 Následky psychické deprivace -33-
  Shrnutí -36-
  5 Náhradní rodinná péče -37-
  5.1 Definice náhradní rodinné péče (NRP) -37-
  5.2 Systém náhradní rodinné péče -37-
  Shrnutí -39-
  6 Smyslová postižení -41-
  6.1 Psychologie sluchově postižených -41-
  6.1.1 Vývoj dítěte se sluchovým postižením -41-
  6.1.2 Poznávací procesy dítěte se sluchovým postižením -42-
  6.1.3 Sociální a emocionální vývoj dítěte se sluchovým postižením -44-
  Shrnutí -45-
  6.2 Psychologie zrakově postižených -46-
  6.2.1 Význam věku, ve kterém došlo ke vzniku očních poruch -46-
  6.2.2 Vývoj dítěte se zrakovým postižením -46-
  6.2.3 Poznávací procesy dětí se zrakovým postižením -48-
  6.2.4 Specifika v sociálních a emocionálních projevech jedinců se zrakovým postižením49
  Shrnutí -56-
  7 Psychologie tělesně postižených -51-
  7.1 Vývoj dítěte s tělesným postižením -51-
  7.2 Poznávací procesy dětí s tělesným postižením -54-
  7.3 Sociální a emocionální vývoj dětí s tělesným postižením -54-
  Shrnutí -56-
  8 Stres -57-
  8.1 Základní příčiny stresu, stresory -58-
  8.2 Stres a centrální nervový systém -59-
  8.3 Stres a imunitní systém -60-
  8.4 Stres a spánek -61-
  8.5 Možnosti zvládání stresu -61-
  Shrnutí -63-
  Literatura -64-