Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Obecná psychologie

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
6 x
Velikost
2,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
5725
Poslední úprava
12.05.2015
Zobrazeno
1 256 x
Autor:
tereza.p
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem psychologie pochází z řečtiny a doslovně znamená „věda o duši“. Je složen ze dvou slov. Psyché znamená duše (v řeckém bájesloví byla mladá krásná Psyché bohyní duševní krásy, milenkou Erotovou) a logos znamená věda (slovo). V rámci svého vývoje čerpala psychologie z velkého množství dalších vědních oborů, a to jak přírodovědných, tak společenskovědních, přičemž většina autorů přikládá největší význam filozofickým vědám. Psychologie patří do věd o člověku a může být vymezena jako společenský obor, který studuje chování a prožívání živých bytostí, včetně jejich vztahů a interakcí.
Na psychologii lze nazírat ze dvou hledisek:
Psychologie laická spočívá v běžném (neodborném) přístupu k oblastem našeho vnitřního i vnějšího života. Je reprezentována každým z vás, všichni jste do určité míry laickými psychology. Každý z vás již někomu naslouchal, někoho podpořil či někomu poradil. Každý z vás se určitě zamýšlel sám nad sebou. Laická psychologie podléhá pouze našim domněnkám a umožňuje nám klást si otázky a hledat na ně odpovědi.
Psychologie vědecká je reprezentována odborníky (psychology), literaturou a odbornými institucemi. Vypracovává si svůj vlastní pojmový aparát a buduje systém metod a metodických postupů, umožňujících poznání, které je ověřitelné a podložené důkazy.

Klíčová slova:

obecná psychologie

Plevová

Petrová

dějiny psychologie

psychoanalýza

osobnost

emoce

motivaceObsah:
 • 1 Co je a čím se zabývá psychologie (Irena Plevová) -5-
  1.1 Základní pojmy v psychologii -6-
  1.2 Co ovlivňuje naši osobnost - determinace lidské psychiky -9-
  1.2.1 Biologická determinace lidské psychiky -12-
  1.2.2 Sociální a kulturní determinace lidské psychiky -17-
  1.2.3 Duchovní dimenze determinace lidské psychiky -20-
  1.3 Jaké máme psychologické obory? -23-
  2 K dějinám psychologie (Alena Petrová) -27-
  2.1 Nejstarší názory na duševní život člověka -27-
  2.2 Psychologické myšlenky ve starověku -28-
  2.3 Psychologické myšlenky v období středověku -32-
  2.4 Novověká filozofie a psychologie -33-
  2.5 Předpoklady zformování psychologie jako samostatné vědy -35-
  2.6 Založení psychologie jako samostatné vědy -37-
  3 Charakteristika hlavních směrů v psychologii (Alena Petrová) -41-
  3.1 Psychoanalýza -41-
  3.2 Behavioristicky orientovaný přístup k člověku -46-
  3.3 Fenomenologická a humanistická psychologie -47-
  3.4 Kognitivní psychologie -51-
  3.5 Gestalt psychologie -52-
  3.6 Transpersonální psychologie -55-
  4 Pojetí osobnosti v psychologii (Alena Petrová) -57-
  4.1 Pojem osobnost -57-
  4.2 Zdroje osobnosti -60-
  4.3 Struktura a dynamika osobnosti -63-
  4.4 Obsahový rozbor osobnosti -65-
  5 Osobnost a poznávací procesy (Irena Plevová) -69-
  5.1 Čití a vnímání -69-
  5.2 Představy -76-
  5.3 Paměť -81-
  5.4 Pozornost a vědomí -87-
  5.5 Myšlení a inteligence -90-
  6 Osobnost a emoce (Irena Plevová) -99-
  6.1 City a jejich vlastnosti -100-
  6.2 Emoce a temperament -106-
  7 Osobnost, volní procesy a motivace (Irena Plevová) -113-
  7.1 Vůle -113-
  7.2 Motivace a motivační činitelé -116-
  7.3 Osobnost a zátěžové situace -124-