Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Informační technologie a systémová analýza - studijní opora

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
8021
Poslední úprava
16.05.2016
Zobrazeno
1 311 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Kdybychom měli charakterizovat současnost, asi by z mnoha úst zazněla při tomto popisu v nějakém tvaru slova jako komunikace, informace, globalizace: telekomunikace, informační technologie, informační systémy, globální rozšíření. ... Ano. dnešní svět je posedlý informacemi. Informační systémy dnes zajišťují chod téměř celé společnosti: najdeme je ve výrobní sféře, státní správě, finančních ústavech, zdravotnictví, ve školství i armádě. Nasazuji se nejen ve velkých organizacích a institucích, začínají se uplatňovat i v menších firmách a provozech. Používá je stále větší počet lidí. Přínosy využití informačních technologií (IT) jsou obrovské: nové výrobní technologie, zvýšení produktivity práce, zvýšení kvality řízení. Vlivy IT však mohou být i negativní Z pohledu pracovníku mohou ohrožovat jejich pracovní pozice, protože rychlost vývoje informačních technologií vede ke zvýšeným požadavkům na kvalifikaci lidí. Znalosti velmi rychle zastarávají, je nutná rekvalifikace a stálá potřeba sledovat nové trendy, mohou se projevit i vlivy na fyzické a psychické zdraví.

2. Informační systémy a informační technologie
Z obecného hlediska chápeme informační systém (IS) jako integrovaný systém zpracovávající data za účelem poskytování informaci. Představuje soubor komponent, jež splňují určitý cíl. Tímto cílem mohou být např. informace o pacientech, pak jednoduchým informačním systémem může být kartotéka lékaře. Nebo informace o pohybu vozidel ve firmě, které se zaznamenávají do knihy jízd V dnešní době si sice IS představujeme většinou v elektronické podobě, ale nutně to tak být nemusí. Důležité je. že IS disponuje nástroji pro sběr, ukládání údržbu a prezentaci dat. V tomto textu však pokud budeme zmiňovat IS. budeme předpokládat, že pracují na počítačích - obsahují tedy automatizovanou část: v tomto textu se budeme siřeji zabývat problematikou databázových technologií.
V současnosti je každý IS postaven na databázovém systému, který představuje výše zmiňovaný nástroj pro sběr. ukládání a manipulaci s daty a můžeme jej znázornit například tak. jak ukazuje obrázek 2.1.

Klíčová slova:

informační systémy

databázové systémy

datový model

relační systémy

jazyk SQLObsah:
 • Vstupní informace k modulu -5-
  Cíle -5-
  Požadované znalosti -5-
  Doba potřebná ke studiu -5-
  Klíčová slova -5-
  Použitá terminologie -6-
  1.Úvod -7-
  2. Informační systémy a informační technologie -7-
  2.1. Vývoj technologie pro zpracování dat -8-
  2.2. Vývoj technologii pro tvorbu informačních systémů -9-
  2.2.1. Nejstarší-centralizované systémy -10-
  2.2.2. Úspěšné systémy Client/Server -10-
  2.2.3. Moderní vícevrstvé architektury -11-
  2.2.4. Webové služby -14-
  3. Databázové systémy -15-
  3.1. Charakteristika databázového systému -16-
  3.2. Úrovně pohledu na data -17-
  3.3. Úkoly SŘBD -17-
  3.4. Databázové aplikace -18-
  4. Základní pojmy -20-
  4.1. Data versus informace -20-
  4.2. Co je to databáze? -20-
  4.3. Zdroje dat -20-
  4.4. Objekty dat -21-
  4.5. Atributy dat -21-
  4.6. Hodnota dat -21-
  4.7. Struktura databáze -22-
  4.8. Záznam dat -22-
  4.9. Klíčové pivky dat -22-
  4.10. Vazby mezi objekty -22-
  5. Datový model -24-
  6. Relační DB systémy -25-
  6.1. Uložení dat -25-
  6.2. Normalizace -27-
  6.3. Vztahy mezi entitami -30-
  6.4. Objekty v databázi -34-
  6.5. Dotazovací jazyky a relační algebra -36-
  6.5.1. Projekce -36-
  6.5.2. Selekce (restrikce) -37-
  6.5.3. Spojení -38-
  6.5.4. Sjednocení -40-
  6.5.5. Průnik a rozdíl -41-
  6.5.6. Kartézský součin -43-
  7. Jazyk SQL -43-
  7.1. Druhy příkazů -43-
  7.2. Zápis nejdůležitějších SQL příkazů -44-
  7.2.1. Příkaz CREATE TABLE -45-
  7.2.2. Příkaz ALTER TABLE -48-
  7.2.3. Příkaz DROP TABLE -49-
  7.2.4. Příkaz SELECT -49-
  7.2.5. Příkaz INSERT -55-
  7.2.6. Příkaz UPDATE -56-
  7.2.7. Příkaz DELETE -57-
  7.2.8. Příkaz CREATEVIEW -58-
  7.2.9. Příkaz CREATE INDEX -58-
  8. Autotest -59-
  Závěr -63-
  Shrnutí -63-
  Studijní prameny -63-
  Klič kautotesm -63-
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše