Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Historie masové komunikace - stručný obsah přednášky, tematické členění

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4681
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
761 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Přednáška Historie masové komunikace je vymezena problematikou dějin tisku, zabývá se vývojem tisku od dob vynálezu Johannese Gutenberga. Gutenberg kolem roku 1445 objevil princip odlévání jednotlivých liter z měkkého kovu (tzv. písmoviny) do tvrdých matric a následné ukládání písmen do řádek. K tisku pak sloužil upravený vinařský lis. Od tohoto okamžiku se začíná historie prvních tisků - letáků, následně vycházejí noviny, časopisy. Od dvacátých let 20. století začíná být provozováno pravidelné rozhlasové vysílání, které od svých počátků hojně používalo novinové zpravodajství. Toto období, období tisku, je v angloamerické literatuře nazýváno Gutenbergovou galaxií. Přednáška je uzavřena osmdesátými léty 20. století.
Tehdy se objevuje přirozený mezník, v politickém smyslu končí dosavadní bipolární svět, začíná rozpad sovětského bloku, končí historie reálného socialismu, koncept tržního hospodářství zasáhne dosud existující systém socialistických ekonomik, návazně končí vlády jedné strany, zruší se cenzura. Ale stejně důležitý je i technologický pokrok, kdy do medií vstupují počítače a objevují se nová elektronická média - zejména internet.
Přednáška se soustřeďuje na historický vývoj tisku - letáků, novin, časopisů a stručně charakterizuje i rozhlas. Sleduje významné noviny, časopisy, jejich vydavatele, reformátory z oblasti médií, vysvětluje ekonomické a nutně i technologické souvislosti. Výklad konfrontuje evropský a světový vývoj (zejména USA) a vývoj novinářství v českých zemích.

Klíčová slova:

evropský tisk

žurnalistika

časopisy

tisk

normalizace

rozhlasObsah:
 • 1. Úvod 3
  2. Počátky vydávání tisku v Evropě 3
  3. Evropský tisk v 17. století 4
  Holandský tisk 4
  Anglický tisk 4
  Francouzský tisk 4
  4. Evropský tisk v 18. století 5
  Anglie 5
  Francie 5
  Německá žurnalistika 6
  5. Americký tisk 6
  6. Tisk Velké francouzské revoluce 7
  Zbytek Evropy 7
  7. První české noviny 7
  Karel František Rosenmüller 7
  Václav Matěj Kramerius 8
  8. Časopisy doby předbřeznové 8
  9. Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856) 9
  10. Světový tisk v 19. století 10
  Principy rozvoje listu The Times 10
  Anglický dělnický tisk: 11
  11. Americký tisk v 19. století 11
  12. Tisk v českých zemích v druhé pol. 19. století 12
  Žurnalista Jan Neruda 13
  13. Tiskové agentury 14
  14. Světový tisk ve 20. století 15
  15. Československý tisk v letech 1918 - 1989 16
  1918 - 1938 16
  Významné osobnosti československé žurnalistiky v letech 1918 - 1938 17
  Tisk v okupovaném Československu 1939 - 1945 19
  Československý tisk v letech 1945 - 1989 20
  Normalizace. Léta 1969 - 1989 21
  16. Rozhlas 22