Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Finanční účetnictví I. - skripta

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
10 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3791
Poslední úprava
21.07.2014
Zobrazeno
1 026 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předložená studijní opora Finanční účetnictví I. je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání, a.s.. Tématickou náplní odpovídá učivu probíranému v zimním semestru. Předmět Finanční účetnictví je zařazen ve druhém ročníku, což umožňuje lépe navázat novými znalostmi na informace z jiných ekonomických disciplín, získaných během prvního ročníku studia. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava.
Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony.
Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů účetnictví, je obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování. Na těchto úkolech si studenti ověří zvládnutí učiva, protože všechny mají uvedeno v opoře správné řešení. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat potřebná témata nebo je prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny.

Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok 2004. V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace.

Klíčová slova:

právní úprava

účetnictví

dlouhodobý majetek

odpisy

majetek

DPH

finanční účtyObsah:
 • Úvod........................................................................................................................................... 3
  1. Právní úprava účetnictví a základní pojmy..................................................................... 5
  1.1 Právní předpisy upravující účetnictví................................................................................. 6
  1.2 Charakteristika účetnictví................................................................................................... 8
  1.3 Druhy účtů........................................................................................................................ 12
  2. Dlouhodobý majetek ........................................................................................................ 23
  2.1 Vymezení dlouhodobého majetku.................................................................................... 24
  2.2 Oceňování dlouhodobého majetku................................................................................... 25
  2.3 Účtování o pořízení majetku ............................................................................................ 25
  2.4 Odpisy majetku ................................................................................................................ 29
  2.5 Vyřazování dlouhodobého majetku ................................................................................. 33
  2.6 Účtování o majetku u plátců DPH.................................................................................... 35
  3. Zásoby ............................................................................................................................... 39
  3.1 Vymezení zásob ............................................................................................................... 40
  3.2 Oceňování zásob .............................................................................................................. 40
  3.3 Účtování o zásobách......................................................................................................... 42
  4. Finanční účty .................................................................................................................... 47
  4.1 Charakteristika finančních účtů a účtování ...................................................................... 48
  Literatura .................................................................................................................................. 53
  Použité zkratky......................................................................................................................... 54
  Řešení úloh............................................................................................................................... 57
  Přílohy ...................................................................................................................................... 62

Zdroje:
 • 1. Kolektiv autorů Notia. Podvojné účetnictví 2004. Praha: Grada 2004. 234 s. ISBN 80-247-0747-0
 • 2. Blechová, B., Janoušková, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2004. Praha: Grada 2004, 176 s. ISBN 80- 247-0895-7
 • 3. Březinová, H. Účetní závěrka. Praha: Grada 2001. 182 s. ISBN 80-247-0086-7
 • 4. Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon 2004. 417 s. ISBN 80-7273-098-3
 • 5. Zákon o účetnictví č. 563/ 1991 Sb. v platném znění
 • 6. Vyhláška, kterou se provádí zákon o účetnictví č. 500 /2002 Sb. v platném znění
 • 7. České účetní standardy pro podnikatele
 • 1. Buchtová, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů s výkladem a cvičebními testy. Ostrava: Mirago 2004. 298 s. ISBN 80-86617-18-1
 • 2. Buchtová, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: Mirago 2002. 171 s. ISBN 80-86617-04-1
 • 3. Fišerová, E. Abeceda podvojného účetnictví pro podnikatele 2004. Olomouc: ANAG 2004, 367 s. ISBN 80-7263-214-0
 • 4. Pilařová, I. Daňové a účetní chyby a problémy 2004: daň z příjmů právnických osob. Praha: Grada 2004. 191 s. ISBN 80-247-0763-2
 • 5. Ryneš, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG 2004. 796 s. ISBN 0-7263-204-3
 • 6. Pelc, V. Odpisy 2003. Praha: Grada 2003, 224 s. ISBN 80-247-0493-5
 • 7. Skála, M. Technické zhodnocení a opravy. Ostrava: Sagit 1998, 182 s. ISBN 80- 7208-095-4.
 • 8. Skála, M., Skálová, J. Technické zhodnocení a opravy pronajatého majetku. Ostrava: Sagit 2000, 80 s. ISBN 80- 7208- 194 -2
 • 9. Sobotová, M. Daňové chyby a problémy 2004: daň z příjmů fyzických osob. Praha: Grada 2004. 189 s. ISBN 80-247-0764-0