Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Finance a finanční trhy

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
1 x
Velikost
1,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
10289
Poslední úprava
15.05.2017
Zobrazeno
468 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy

1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje

1.1.1 Stručný historický vývoj
Zatímco na začátku lidské civilizace docházelo nejprve ke směně zboží za jiné zboží (tzv. prostá směna zboží), v určité historické fázi se objevují peníze jako prostředek směny.
Penězi se stalo specifické zboží, které vyřešilo nedostatky předcházejícího způsobu, tj. především nepřesnou souměřitelnost, nedělitelnost některého druhu zboží a nestálost navzájem směňovaných hodnot
Protože právě tyto vlastnosti, tj. lehkou dělitelnost a tudíž porovnatelnost i relativní stálost měly drahé kovy, staly se postupně stříbro a zlato oním převažujícím nástrojem směny hodnot mezi ekonomickými subjekty.
Stříbrné či zlaté peníze ve formě ražených mincí měly ve své původní historické podobě plný obsah drahého kovu. Ukázalo se však, že tomu tak nemusí být, a mince začaly být "doplňovány" jinými kovy. Snižoval se tedy zlatý obsah drahého kovu, a přesto nadále tyto mince bez problémů plnily funkce peněz.

Klíčová slova:

ekonomický systém

bankovní sektor

úvěrový trh

cenné papíry

emisní obchody

dluhopis

factoringObsah:
 • 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy -4-
  1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje -4-
  1.1.1 Stručný historický vývoj -4-
  1.1.2 Funkce peněz -5-
  1.1.3 Formy peněz -5-
  1.1.4 Úspory a investice, finanční zdroje -8-
  1.2 Souvislost mezi finančními trhy a tržní ekonomikou, finanční systém -8-
  2. Klasifikace finančních trhů -10-
  2.1 Členění finančních trhů, kritéria klasifikace -10-
  2.2 Peněžní a kapitálový trh -10-
  2.3 Primární a sekundární trh, emitenti, zprostředkovatelé a investoři -12-
  3. Bankovní sektor -13-
  3.1 Vznik bank -13-
  3.2 Funkce komerčních (obchodních) bank a jejich základní operace -16-
  3.3 Elektronické bankovnictví -17-
  3.3.1 Možnosti komunikace s bankou -18-
  3.3.2 Telefon -19-
  3.3.3 Telefonní bankéř -20-
  3.3.4 Automatický telefonní systém -20-
  3.3.4 Fax -21-
  3.3.5 Bezpečnost telefonního bankovnictví -21-
  3.3.6 Mobilní telefon -22-
  3.3.7 SMS Banking -22-
  3.3.8 GSM SIM Toolkit -23-
  3.3.9 WAP Banking -23-
  3.3.10 Zabezpečení mobilního bankovnictví -24-
  3.3.11 Osobní počítač -24-
  3.3.12 Homebanking -25-
  3.3.13 Internet banking -27-
  3.3.14 Zabezpečení internetového bankovnictví -27-
  3.3.15 Šifrování -28-
  3.3.16 Elektronický klíč -29-
  3.3.17 Digitální podpis -29-
  3.3.18 Certifikát -29-
  3.3.19 Elektronická pošta v bankovnictví -29-
  3.3.20 PDA Banking -30-
  3.3.21 Samoobslužná zóna -30-
  3.4 Funkce a postavení centrální banky -31-
  Monetární (peněžní) politika -32-
  4. Úvěrový trh -32-
  4.1 Úvěry -32-
  4.1.1 Krátkodobé úvěry -34-
  4.1.2 Dlouhodobé financování -34-
  4.2 Druhy úvěrů -35-
  4.2.1 Kontokorentní úvěr -36-
  4.2.2 Krátkodobé účelové úvěry -37-
  4.2.3 Eskontní úvěr -37-
  4.2.4 Lombardní úvěr -37-
  4.3 Úvěrová smlouva -38-
  4.4 Rizika banky a jištění rizik -40-
  4.5 Hodnocení bonity klienta -42-
  4.6 Provádění zúčtovacího a platebního styku -45-
  5. Druhy investičních nástrojů a druhy cenných papírů -48-
  5.1 Reálné investice -48-
  5.2 Finanční investice -49-
  5.3 Podstata cenných papírů -49-
  5.4 Klasifikace cenných papírů -49-
  5.5. Podoby a formy cenných papírů -50-
  6. Trh cenných papírů -50-
  6.1 Cenné papíry -50-
  6.1.1 Šek -50-
  6.1.2 Směnka -51-
  6.1.3 Skladištní list -52-
  6.1.4 Náložný list -52-
  6.1.5 Konosament -52-
  6.1.6 Podílové listy -52-
  6.1.7 Kupóny -52-
  6.1.8 Opční listy -53-
  6.2 Organizovaný a neorganizovaný trh -53-
  6.2.1 Burza -53-
  6.2.2 Mimoburzovní trhy -54-
  6.3 Emisní obchody -54-
  6.4 Obchody na sekundárních trzích, obchodníci s cennými papíry -55-
  7. Akciová společnost, akcie -56-
  7.1 Orgány akciové společnosti -57-
  7.2 Druhy akcií -58-
  7.3 Práva spojená s akciemi -59-
  8. Dluhopisy -60-
  8.1 Druhy dluhopisů -60-
  8.2 Úročení dluhopisů -61-
  9. Deriváty -64-
  9.1 Podstata derivátů -64-
  9.2 Druhy derivátů -64-
  9.2.1 Futures -64-
  9.2.2 Opce -66-
  9.2.3 Swapy -66-
  10. Investiční analýza a rozhodování, teorie portfolia -70-
  10.1 Kriteria investičního rozhodování -70-
  10.2 Portfolio -75-
  10.3 Druhy rizik, diverzifikace rizika -76-
  10.4 Kolektivní investování -77-
  10.4.1 Fondy peněžního trhu -77-
  10.4.2 Dluhopisové fondy -77-
  10.4.3 Smíšené fondy -77-
  10.4.4 Akciové fondy -78-
  11. Lekce Analýza cenných papírů -78-
  11.1 Analýzy obecně, k čemu slouží, kdy se provádí -78-
  11.2 Fundamentální analýza -78-
  11.2.1 Globální analýza -79-
  11.2.2 Odvětvová analýza -80-
  11.2.3 Analýza konkrétních společností -81-
  11.3. Technická analýza -83-
  11.3.1 Grafická analýza -84-
  11.3.2 Technické indikátory -90-
  11.4 Psychologická analýza -93-
  12. Ostatní finanční instituce a ostatní formy financování -94-
  12.1 Factoring -94-
  12.2 Forfaiting -96-
  12.3 Leasingové financování -96-
  13. Centrální banka a regulace a dohled finančního trhu -97-
  13.1 Postavení a funkce centrální banky v ekonomice -97-
  13.2 Měnová politika -98-
  13.3 Význam regulace a dohledu -99-
  13.4 Uspořádání regulace a dohledu v ČR -99-
  13.5 Vztahy centrálních bank ve světě a v EU -100-
  14. Světový a evropský měnový systém -102-
  14.1 Historický vývoj a uspořádání -102-
  14.2 Ekonomická integrace Evropy -103-
  14.3 Společná měnová politika EU a společná měna -105-
  15. Literatura -106-