Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Finance a bankovnictví - skripta

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4611
Poslední úprava
24.11.2014
Zobrazeno
1 035 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvodem
Od dob, kdy člověk nahradil sůl, lastury, dobytek aj. penězi - jako prostředkem usnadňujícím směnu svých produktů - staly se peníze univerzálním finančním nástrojem. S vývojem lidstva se finančnictví stalo postupně rozsáhlou a složitou složkou vývoje společnosti, složkou, o níž bylo popsáno knih a studií. Tento sylabus může dát - i za cenu určitých zjednodušení v zájmu zkrácení jeho rozsahu - jen několik základních poznatků z tohoto oboru. Abych usnadnil čtenáři pochopení a orientaci v dalším textu, uvedu nejdříve definice některých důležitých pojmů z financí a z bankovnictví.
2. Základní pojmy a postupy

2.1. Finance

V užším slova smyslu jsou finance označením peněžní formy kapitálu, který má podobu zápůjček nebo výpůjček na finančních trzích nebo u finančních institucí. V běžném vyjadřování se však financemi rozumí finanční prostředky získané z jakéhokoli zdroje a použité na jakékoli výdaje.
Peníze se nejčastěji definují jako cokoli, co je všeobecně přijímáno při placení za zboží a za služby nebo při úhradě dluhu.
Finanční trh můžeme krátce charakterizovat jako soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich a soustavu institucí a nástrojů k soustřeďování a používání (umísťování) těchto peněžních prostředků za účasti finančních zprostředkovatelů.
Finanční trh se nejčastěji člení na :
a) peněžní trh - na němž se obchoduje s penězi a krátkodobými cennými papíry, splatnými do jednoho roku (např. s hotovostními penězi, vkladními knížkami, směnkami, depozitními certifikáty, vkladovými listy, pokladničními poukázkami
centrální banky apod.)
b) kapitálový trh - na němž se obchoduje převážně s dlouhodobými cennými papíry s dobou splatností delší než jeden rok (např. s akciemi, obligacemi, hypotékami, forfaitingovými dokumenty apod.)
Důležité je také dělení finančního trhu na :
a) primární trh - na němž se prodávají a kupují nově emitované cenné papíry,
b) sekundární trh - ne němž se obchoduje s cennými papíry již uvedenými do oběhu na primárním trhu.

Klíčová slova:

finance

banky

bankovní účty

platební styk

úvěr

hypotéka

ručení

leasing

faktoring

cenné papíryObsah:
 • 1. Úvodem 4
  2. Základní pojmy a postupy 4
  2.1. Finance 4
  2.2. Banky 4
  2.3. Úrokové operace 5
  Kontrolní otázky 8
  3. Bankovní systém 8
  3.1. Centrální banka 8
  3.2. Obchodní banky 10
  3.3. Bilance obchodní banky 11
  3.4. Druhy obchodních bank 13
  Kontrolní otázky 14
  4. Bankovní obchody 14
  4.1. Členění bankovních obchodů 14
  4.1.1. Obchody pasivní 14
  4.1.2. Obchody aktivní 16
  4.1.3. Obchody neutrální (mimobilanční, zprostředkovatelské 17
  4.2. Bankovní účty 17
  4.2.1. Druhy klientských účtů 18
  4.2.2. Běžný účet 18
  Kontrolní otázky 20
  5. Pravidla bankovní činnosti 20
  5.1. Rizika bankovních obchodů 21
  5.2. Etické zásady v bankovnictví 22
  5.2.1. Bankovní tajemství 22
  5.2.2. Praní špinavých peněz 24
  5.3. Bezhotovostní platební styk 25
  Kontrolní otázky 26
  6. Úvěry 26
  6.1. Druhy bankovních úvěrů 27
  6.1.1. Kontokorentní úvěr 27
  6.1.2. Směnečné úvěry 27
  6.1.3. Lombardní úvěr 28
  6.1.4. Hypoteční úvěr 28
  6.1.5. Spotřebitelské úvěry 29
  6.2. Poskytnutí úvěru 29
  6.2.1. Žádost o úvěr 30
  6.2.2. Posouzení žádosti o úvěr 31
  6.2.3. Posouzení podnikatelského záměru 31
  6.2.4. Posuzování ekonomické efektivnosti 32
  6.2.5. Úvěrová smlouva 35
  Kontrolní otázky 36
  7. Zajištění úvěrů 36
  7.1. Druhy úvěrového zajištění 36
  7.2. Ručení 37
  7.2.1. Bankovní záruka 37
  7.2.2. Depotní směnka 37
  7.2.3. Další formy osobního zajištění 38
  7.3. Zástavní právo 38
  7.4. Postoupení pohledávek 39
  Kontrolní otázky 39
  8. Finančně úvěrové obchody 40
  8.1. Leasing 40
  8.2. Faktoring 41
  8.3. Forfaiting 42
  8.4. Projektové financování 42
  8.5. Rizikový kapitál 43
  Kontrolní otázky 43
  9. Obchodování s cennými papíry 43
  9.1. Druhy obchodů s cennými papíry 43
  9.2. Druhy cenných papírů 44
  9.2.1. Akcie 45
  9.2.2. Dluhopis (obligace) 46
  9.2.3. Směnka 47
  9.2.4. Podílový list 49
  9.3. Obchod s finančními deriváty 51
  Kontrolní otázky 52
  Literatura 53
  Rejstřík 54