Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Dopravní a manipulační zařízení - skripta

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
7 x
Velikost
2,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
4156
Poslední úprava
19.09.2014
Zobrazeno
1 112 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Význam manipulace s materiálem ve výrobě
Modernizací manipulace s materiálem - zejména ve vnitropodnikové dopravě - lze značně ovlivnit produktivitu práce, snížit požadavky na výrobní plochy a plochy meziskladů, snížit požadavky na strojní investice, omezit rozpracovanost ve výrobě, zkrátit průběžnou výrobní dobu i dopravní cesty. To zrychlí obrat výrobních zásob i hotových výrobků a výrazně sníží oběžné prostředky.
Obor manipulace s materiálem zahrnuje v průmyslu, zemědělství i dopravě následující činnosti:
1) Podnikovou dopravu vnější, tj. dopravu mimo podnik prostředky podniku.
2) Podnikovou dopravu vnitřní, tj. dopravu meziobjektovou, dílenskou, mezioperační a skladovou. Objem podnikové dopravy vnitřní je asi 10krát větší než objem dopravy veřejné.
3) Skladové hospodářství. Skladové hospodářství zajišťuje uskladnění a včasnou přípravu materiálu pro výrobní proces a uskladnění a odesílání hotových výrobků.
4) Obalovou techniku včetně paletizace a kontejnerizace.
5) Měření, vážení, počítání a veškerou činnost spojenou s převzetím materiálu a vydáváním hotových výrobů dopravě veřejné.
Manipulace a materiálem je nedílnou součásti výroby; proto vychází projekt ma-nipulace s materiálem z technologie výroby. Vnitropodniková doprava má podstatný vliv na projekt podniku. Projekt manipulace s materiálem prochází od schváleného záměru po realizaci čtyřmi fázemi.

Klíčová slova:

paletizace

jeřáby

dopravní vozíky

mechanismy

dopravníky

výtahy

eskalátoryObsah:
 • 1. Význam manipulace s materiálem ve výrobě 5
  1.1. Rozdělení strojů a zařízení pro manipulaci 8
  2. Paletizace a kontejnerizace 10
  2.1. Paletizace 10
  2.2. Paketizace 10
  2.3. Kontejnerizace 10
  3. Manipulace ve skladech 11
  3.1. Skladové soustavy pro vybrané materiálové skupiny 11
  3.1.1. Skladování nepaletizovaného materiálu 12
  3.1.2. Skladování paletizovaného materiálu 13
  3.1.3. Další skladovací soustavy 16
  3.2. Poloautomatizované sklady 17
  4. Motorové dopravní vozíky 18
  4.1. Základní typy vozíků 18
  4.2. Výpočet dopravního výkonu motorového vozíku 21
  4.3. Stanovení počtu vozíků 22
  5. Jeřáby 23
  5.1. Druhy jeřábů 23
  5.2. Určení druhu provozu u jeřábů 31
  6. Vybrané konstrukční prvky jeřábů 33
  6.1. Nosné orgány 33
  6.2. Lanové kladky 37
  6.3. Lanové bubny 38
  6.4. Lanové převody 43
  6.5. Brzdy 45
  6.6. Přístroje k odbrzďování 52
  6.7. Kontrola brzd na zahřátí 53
  6.8. Pojížděcí kola 56
  7. Zdvihový mechanismus 58
  7.1. Setrvačné síly a momenty 59
  7.2. Výpočet výkonu motoru 60
  7.3. Zvláštnosti elektrického pohonu jeřábů 61
  7.4. Návrhové výpočty zdvíhacího ústrojí 66
  8. Mechanismus pojezdu a otoče 73
  8.1. Setrvačné síly a momenty 74
  8.2. Výpočet výkonu motoru 74
  8.3. Výpočet pojížděcích kol 75
  9. Dopravníky s tažným elementem 79
  9.1. Pásové dopravníky 79
  9.2. Článkové dopravníky 91
  9.3. Korečkové elevátory 96
  9.4. Redlery 99
  10. Dopravníky bez tažného elementu 101
  10.1. Šnekové dopravníky 101
  10.2. Válečkové tratě 103
  10.3. Vibrační dopravníky 108
  11. Výtahy a eskalátory 112
  11.1. Výtahy 112
  11.2. Pohyblivé schody (eskalátory) 120
  Seznam použité literatury 126