Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Zpracování podnikatelského záměru pro firmu PC Computer, s. r. o. - Podnikatelský záměr

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
2 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4419
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 078 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Jelikož jsme uživatelé výpočetní techniky a jelikož jsme měli již příležitost pracovat v tomto oboru jako technici specializující se na počítačový hardware rozhodli jsme se založit firmu PC Computers, s. r. o. Majitelé tedy jsou Petr Cihlář a Roman Josef. Oba máme zkušenosti s podnikáním z našich předchozích podnikatelských aktivit. Jak jsme již uvedli máme také zkušenosti s prací přímo v tomto oboru. Petr Cihlář má střední ekonomické vzdělání ukončené maturitou a Roman Josef má střední elektrotechnické vzdělání ukončené maturitou. Předpokládáme, že vytvoříme firmu, která bude schopna konkurovat jak velkým gigantům působícím na našem trhu tak především stejně malým a středním firmám. Budeme se snažit orientovat především na kvalitu výrobků a služeb a na jejich ceny. Myslíme si, že se ceny pohybují ještě příliš vysoko a jsou pro spousty spotřebitelů nedostupné. Dále si myslíme, že by lidé rádi získali odbornější informace z oblasti software a hardware. Uvědomujeme si, že však proniknutí na trh nebude jednoduché.
Předpokládáme s bankovním úvěrem, který si chceme vzít na začátku podnikání. Dále pak předpokládáme, že tento úvěr bude do konce roku splacen. Myslíme si však, že naše firma letos skončí ve ztrátě, protože bude muset hodně investovat a snažit se prosadit.
Jelikož jsme oba společníci bydlí v Hradci Králové, vyznají se zde a mají zde tolik potřebné kontakty, rozhodli jsme se i v tomto městě podnikat. Jako právní formu podnikání jsme si zvolili společnost s ručením omezeným. Každý ze společníků vloží do podnikání Kč 300 000,-- v hotovosti. Společně jsme sepsali společenskou smlouvu a návrh na zapsání do obchodního rejstříku. Místnosti na podnikání si pronajmeme v centru Hradce Králové.
Všechny nejdůležitější aspekty spojené se zahájením podnikání a s prvním rokem jsem se snažili nastínit v tomto podnikatelském záměru.

Klíčová slova:

analýza

segmentace

trh

marketing

náklady

cash flow

rozvaha

propagaceObsah:
 • 1. Úvod 3
  2. Vlastní analýza 4
  2.1. Průzkum trhu 4
  2.1.1 Stanovení cílu průzkumu trhu a vhodný metod dotazování 4
  2.1.2 Finanční zajištění průzkumu trhu 6
  2.1.3 Vyhodnocení průzkumu trhu 6
  2. 2. Segmentace trhu 8
  2.1.1. Segmentace 8
  2.2.1. Spotřebitelská segmentace 8
  2.2.2. Výrobková segmentace 9
  2.2.3. Mapa konkurence 10
  3. Plán marketingu 10
  3. 1. Cena 10
  3. 2. Umístění 11
  3. 3. Výrobek 11
  3. 4. Propagace 11
  4. Náklady podniku 12
  4. 1. Stanovení nákladů 12
  4. 1. 1. Posouzení nákladů „mzdové náklady“ 12
  4. 1. 2. Posouzení nákladů „materiální náklady“ 12
  4. 1. 3. Posouzení nákladů „náklady na nájemné“ 12
  4. 1. 4. Posouzení nákladů „provozní režie“ 13
  4. 1. 5. Přehled předpokládaných ročních nákladů 13
  4. 1. 6. Přehled nákladů při založení firmy 14
  5. Majetková a kapitálová výstavba podniku 15
  5. 1. Počáteční rozvaha 15
  5. 2. Cash Flow 16
  5. 3. Předpokládané náklady a výnosy podniku za rok 2000 17
  5. 4. Výkaz zisků a ztrát 18
  5. 5. Konečná rozvaha 18
  5. 6. Bod rovnováhy 19
  Graf bodu zvratu pro sestavu Medium 20
  Graf bodu zvratu pro sestavu Office 20
  Graf bodu zvratu pro sestavu Multimedia 20