Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Zpracování analýzy SWOT a návrh strategií pro firmu YASHICA s.r.o.

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
12471
Poslední úprava
09.08.2018
Zobrazeno
1 874 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.1 Cíl práce
Zpracovat analýzu SWOT a navrhnout strategii pro firmu YASHICA s.r.o.

1.2 Teoretická východiska
1.2.1 SWOT analýza

Je nenáročná metoda, která má univerzální aplikovatelnost. Byla vyvinuta pro tvorbu strategie v budoucnu, protože dobrá strategie neutralizuje hrozby vnějšího prostředí. Je založena na kombinaci: silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Poukazuje na budoucí příležitosti, těží ze silných stránek a pomáhá poukazovat na slabé stránky.
Technika SWOT analýzy je jednoduchá: Stačí vyplnit příznivé a nepříznivé interní a externí údaje; analýzu vyhodnotit, snažit se realizovat příležitosti a překonat hrozby. Lepší strategické poznatky lze získat odvozením od současné teorie strategického managementu, například pohled na zdroje již založené firmy. (Valentin 2001)

Klíčová slova:

východiska

porterova analýza

shromaždění dat

situační analýza

SWOT analýzaObsah:
 • 1 Úvod 3
  1.1 Cíl práce 3
  1.2 Teoretická východiska 3
  1.2.1 SWOT analýza 3
  1.2.2 PEST analýza 3
  1.2.3 Porterova analýza 4
  1.2.4 Analýza vnitřních zdrojů 4
  1.3 Způsob shromáždění dat 5
  2 Analytická část 6
  2.1 Charakteristika firmy 6
  2.2 Situační analýzy 8
  2.2.1 PEST analýza 8
  2.2.2 Porterova analýza 9
  2.2.3 Analýza vnitřních zdrojů 9
  2.3 SWOT analýza 10
  3 Návrhová část 10
  4 Závěr 11
  5 Seznam použitých zdrojů 12

Zdroje:
 • VALENTIN E. K. Swot Analysis from a Resource-Based View. Journal of Marketing Theory and Practice. 2001. Vol. 9., No. 2. 54-69 s.
 • BLATKOVÁ M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3
 • JAKUBÍKOVÁ D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8
 • POŠVÁŘ Z., CHLÁDKOVÁ H. Management. vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2009. ISBN 978-80-7509-127-7
 • JOHNSON, Gerry. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle a techniky rozhodování. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, 803 s. ISBN 80-722-6220-3.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše