Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Zásady územního rozvoje - Civilizační hodnoty kraje Vysočina - Jaderná elektrárna Dukovany

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
2 x
Velikost
4,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6277
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
1 906 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 Cíl práce
Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou Zásad územního rozvoje vybraného kraje. Pro tuto práci byl vybrán kraj Vysočina a podrobněji jsme se zaměřily na část zabývající se civilizačními hodnotami tohoto kraje. Konkrétněji je v práci řešena Jaderná elektrárna Dukovany a její rozšíření uvedené v ZÚR a vybudování horkovodu z první Aktualizace ZÚR kraje Vysočina.

2 ZÚR kraje Vysočina
Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům obcí. Tento nástroj je poměrně nový, byl zaveden v roce 2007. Zákonem je předepsaná pravidelná aktualizace ZÚR a to nejdéle jednou za čtyři roky. Podkladem pro zpracování ZÚR jsou Územně analytické podklady a vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR. ZÚR stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného území a rovněž stanovují i větší rozvojové záměry, které mají dosah i za hranice daného kraje. Hlavní úlohou ZÚR je, aby na sebe jednotlivé územní plány obcí navazovaly a vzájemně si neodporovaly.

Klíčová slova:

Vysočina

územní rozvoj

územní plánování

Dukovany

jaderná elektrárna

civilizační hodnoty



Obsah:
 • Obsah
  1 Cíl práce 3
  2 ZÚR kraje Vysočina 3
  3 Kraj Vysočina 5
  4 Civilizační hodnoty kraje Vysočina 7
  5 Aktualizace ZÚR kraje Vysočina - civilizační hodnoty 8
  6 Jaderná elektrárna Dukovany 9
  7 Provázanost 12
  8 Diskuse a závěr 13
  9 Seznam použitých zdrojů 14
  10 Seznam příloh 14
  11 Přílohy 15

Zdroje:
 • Portál územního plánování hl. m. Prahy: Zásady územního rozvoje.
 • Příručka Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
 • Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Návrh.
 • Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Aktualizace č. 1. Odůvodnění Zásad územního rozvoje, aktualizace č.1. c2012
 • Skupina ČEZ/Výroba elektřiny. Jaderná energetika v České republice.
 • Český svaz vědeckotechnických společností. Jaderná energetika v ČR.
 • Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Odůvodnění. c2008
 • Česká televize, televizní studio Brno. Horkovod z Dukovan do Brna má novou naději.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše