Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vývoj zaměstnanosti v letech 2009-2013

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11424
Poslední úprava
15.01.2018
Zobrazeno
393 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Trh práce se během několika málo let značně změnil. Přechod od bývalého režimu a jeho centrálně řízené ekonomiky (existence pracovní povinnosti a trestu příživnictví) k demokracii a tržnímu hospodářství sebou přinesl problémy s tím spojené - ekonomické i sociální. Vznikají v důsledku neustálého snižování zaměstnanosti, zvyšování nezaměstnanosti, problematického uplatňování skupin osob na trhu práce (např. lidé v předdůchodovém věku, ženy s dětmi, lidé s nižším, či dokonce pouze se základním, vzděláním). Lidé slevují ze svých nároků - pracují za nižší mzdy, zvyšuje se počet osob cestujících za prací, jsou ochotni absolvovat rekvalifikační programy, prohlubují si znalosti a zvyšují vzdělání.
Zvyšování nezaměstnanosti úzce souvisí s úspornými opatřeními vlády, např. v oblasti daňové politiky, s celosvětovou situací trhu (např. dopady ekonomické krize), s hospodářským cyklem dané země - vývojem české ekonomiky (růst či pokles HDP, míra inflace, výše schodku platební bilance). Tato seminární práce se zabývá zhodnocením vývoje zaměstnanosti od roku 2009 do roku 2013 v jednom z nejvíce postižených regionů, který má za sebou dvacet let restrukturalizace a hlubokých společenských proměn - Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova:

zaměstnanost

nezaměstnanost

trh práce

politika zaměstnanosti

Moravskoslezský krajObsah:
 • 1. Úvod 1
  2. Cíl práce 4
  3. Metodický postup 5
  3.1 Zdroje získaných dat 5
  4. Rešerše literatury 7
  4.1 Trh práce 7
  4.2 Základní pojmy 7
  4.3 Politika zaměstnanosti 9
  4.4 Lisabonská strategie 10
  4.5 Evropský sociální fond (ESF) 10
  4.6 Národní plán zaměstnanosti, Národní akční plán zaměstnanosti 11
  4.7 Národní program reforem 11
  5. Zpracování a aplikace v praxi 13
  Tabulka A: SWOT analýza MSK 13
  Tabulka B: Zaměstnanost podle odvětví činnosti NACE v letech 2009 - 2011 14
  Tabulka C: Vývoj v oblasti APZ a rekvalifikací v ČR 2009 - 2012 14
  Tabulka D: Čerpání finančních prostředků na nástroje APZ podle krajů 2009 - 2012 14
  Graf D - G: Čerpání fin. prostředků APZ dle krajů 14
  Graf A: APZ v MSK 2009 - 2012 15
  Graf B: Obecná míra nezaměstnanosti v MSK 2009 - 2012 15
  Graf C: Míra ekonomické aktivity osob v MSK 2009 - 2012 15
  Závěr 16

Zdroje:
 • Eckart, K., et al: Social, Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing Process of Old Industrial Regions.Transaction Publishers: New Brunswick (U. S.) and London (U. K.), 2003. ISBN: 3-8258-6784-6.
 • Hladík, R.: Ekonomie - základní kurs, 2. vydání. Nové Město nad Metují: RENECO, 2006. ISBN: 80-86563-11-1
 • Kuchař, P.: Trh práce-sociologická analýza. Praha: Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-246-1383-3.
 • Mach, M.: Makroekonomie II pro magisterské studium, 1. a 2. část. Melandrium Slaný, 2001. ISBN: 80-86175-18-9.
 • Toth, D.: Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti i, 1. vydání. Praha: Galileo, 2012. ISBN: 978-80-87192-21-0
 • Šrédl, K.: Mezinárodní ekonomie. Praha: Nakladatelství Alfa, 2009. ISBN: 978-80-87197-18-9.