Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vývoj mezd v letech 2009-2013. Region Karlovarský kraj.

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
11425
Poslední úprava
15.01.2018
Zobrazeno
639 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminární práce se zabývá vývojem mezd v Karlovarském regionu v období let 2009 až 2013 a je zaměřena zejména na důležité faktory, ovlivňující vývoj mezd na daném území. V práci je nejen popsána charakteristika vymezeného regionu, vývoj mezd ve vybraných oblastech ale jsou zde hlavně vytyčeny konkrétní faktory a problémy s nimi souvisejícími, které se dané problematiky dotýkají. V neposlední řadě práce pojednává o fungování státní politiky zaměstnanosti, její nástroje a vliv na snižování nezaměstnanosti ve zmíněném regionu, která s vývojem mezd úzce souvisí. Je zde dále poukázáno na hlavní problémy, které se během vývoje mezd ve zkoumaném období vyskytly a stále vyskytují. Cílem této práce je nejen analýza problémů a dopadů, vyplývajících z řešené problematiky ale především nalezení případných možných řešení problémů. Závěr práce je zpestřen zajímavými statistickými daty, poskytujícími přehled vývoje určené problematiky a faktorů ovlivňujících vybraného regionu České republiky.

Klíčová slova:

Karlovarský kraj

Mzda

Plat

nezaměstnanost

zaměstnanost

Aktivní politika zaměstnanostiObsah:
 • Úvod 4
  1. Cíl práce 5
  2. Metodický postup 5
  2.1 Zdroje dat 6
  3. Literární rešerše 6
  3.1 Základní pojmy 6
  3.2 Politika zaměstnanosti 9
  3.3 Aktivní politika zaměstnanosti 10
  3.4 Trh práce 10
  3.5 Mzdová politika 11
  3.6 Evropská strategie zaměstnanosti 12
  4. Zpracování a aplikace v praxi 13
  4.1 Vývoj hrubé měsíční mzdy 13
  4.1.1 Graf č. 1 - Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště - Karlovarský kraj - období 2000 - 2011 14
  4.1.2 Graf č. 2 - Vývoj mediánu hrubé měsíční mzdy ve vybraných odvětvích CZ-NACE v období 2007-2011. 15
  4.2 Míra registrované nezaměstnanosti 15
  4.2.1 Graf č. 3 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31.12.2011 podle krajů 15
  4.2.2 Graf č. 4 - Míra registrované nezaměstnanosti v Karlovarském kraji - 2009-2011 16
  4.3 Graf č. 6 - Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání 16
  4.4 Tabulka č. 1 - Hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R - mzdová sféra 17
  4.5 Tabulka č. 2 - Hrubá mzda podle vzdělání - mzdová sféra 17
  4.6 Tabulka č. 3 - Medián hodinového výdělku dle pohlaví - mzdová sféra 18
  4.7 Tabulka č. 4 - Hrubá měsíční mzda - platová sféra 18
  4.8 Tabulka č. 5 - Hrubá mzda podle vzdělání - platová sféra 18
  4.9 Tabulka č. 6 - Medián hodinového výdělku dle pohlaví - platová sféra 18
  5. Závěr a hodnocení 19
  Literatura a zdroje 22
  Přílohy 23

Zdroje:
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol., Řízení lidských zdrojů. 1.vydání.Praha: C.H.Beck , 2012, s. 75-76, ISBN 978-80-7400-347-9
 • TOTH, D., Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Praha, Galileo: 2012, s. 15, ISBN 978-80-87192-21-0