Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Úvod do studia

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
5 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2410
Poslední úprava
06.12.2013
Zobrazeno
1 417 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Kniha se zaobírá problematikou násilí v televizi, charakterizuje jednotlivé násilné pořady a scény, které by mohly mít negativní dopad na dětskou psychiku a při kterých hrozí zvýšené riziko jejich nápodoby dětmi a mládeží. Pohlíží na tuto problematiku i z hlediska demokratické společnosti a jejich zákonů a snaží se z této delikátní situace (vysílání televizního násilí versus právo na svobodu projevu) najít východisko. Tato práce je podpořena názory odborníků, mnoha výzkumy i kasuistikami. Je určena spíše odborníkům zajímajících se o tuto problematiku, ale to neznamená, že si ji nemůže přečíst i laik, který chce být informován o tom, jaký vliv může mít časté sledování televizního násilí na psychický vývoj jeho potomka.
V první části autor hodnotí vliv televizního násilí na hodnoty, chování a kriminalitu dětí a mládeže, a to na základě doposud provedených výzkumů. První část je rozdělena do třech kapitol. První z nich pojednává o postavení a vlivu televizního vysílání v socializačním procesu. Kapitola druhá charakterizuje násilné pořady v televizním vysílání, zabývá se jejich počtem a otázkou „Proč se tyto (násilné) pořady objevují na obrazovce?“ V poslední kapitole první části, tzn. v kapitole třetí, autor shrnuje výsledky výzkumů zabývajících se vlivem televizního násilí na hodnoty, chování a kriminalitu dětí a mládeže a třídí jednotlivé aspekty tohoto vlivu.
Část druhá, nazvána Zákonná úprava televizního násilí, vychází z části první. Autor se zabývá možnostmi právní úpravy televizního násilí z hlediska základního lidského práva na svobodu projevu (kapitola první), studuje jednotlivé mezinárodní i národní právní systémy a jejich úpravy (kapitola druhá) a hledá východisko ze sporu mezi vysíláním televizního násilí a demokratickou společností a jejími zákony (kapitola třetí).

Klíčová slova:

televize

násilí

televizní násilí

zákon

lidské práva

práva dítěte



Obsah:
 • 1. Úvod 2
  2. Kniha: část I. 2
  2.1. Kapitola I.: Postavení televize v procesu socializace 2
  2.2. Kapitola II.: Násilí na televizní obrazovce 3
  2.2.1. Proč se na obrazovce objevuje tolik násilných pořadů? 3
  2.2.2. Proč lidé prostě nevypnou televizi, když se na obrazovce objeví násilný pořad? 4
  2.3. Kapitola III.: Vliv televizního násilí na hodnoty, chování a kriminalitu dětí a mládeže 4
  3. Kniha: část II. 5
  3.1. Kapitola I. : Právní úprava televizního násilí z hlediska základního lidského práva na svobodu projevu 5
  3.2. Kapitola II.: Právní úprava televizního násilí de lege lata 5
  3.3. Kapitola III.: Právní úprava televizního násilí de lege ferenda 6
  4. Závěr 6

Zdroje:
 • VLASTNÍK, J. Televizní násilí a zákon: Vliv televizního násilí na kriminalitu dětí a mládeže a jeho zákonná úprava. Votobia: Praha 2005. ISBN: 80-7220-245-6