Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

TIME MANAGEMENT

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
12 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2349
Poslední úprava
28.11.2013
Zobrazeno
1 057 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma řízení času neboli time managementu (dále jen „TM“) je pojmem skloňovaným dnes a denně nejen v práci podnikatelů a managerů, ale všech dospělých lidí, kteří si uvědomují potřebu řídit nakládání se svým vlastním časem v  každodenním životě. V dnešní hektické době všichni pociťujeme větší nápor časového stresu než kdykoli předtím. Nevyhýbá se žádné věkové, příjmové, sociální nebo jiné skupině. TM je tím nástrojem, kterým lze odstranit zbytečný stres, klíčové časožrouty, stanovením priorit k dosažení cíle. Místo disharmonie práce a soukromí vzniká lifemanagement. Běžné pomůcky, jako např. diář papírový i elektronický, respektují jen třetí generaci TM, přestože existuje již dlouho čtvrtá generace a vzniká TM nové generace.
Schopnost stanovit si správné cíle, priority a dosáhnout jich je pravděpodobně nejdůležitější dovednost, kterou si pro úspěšný život potřebujeme vytvořit, protože beze zbytku platí axiom "Kdo neřídí, je řízen"1.

Cílem mé seminární práce je proto zjistit, jaké jsou vypracované soudobé dostupné teorie o managementu času, jaké je jejich praktické využití a sebereflexí ohlédnutí s výslednými možnými podněty pro zlepšení vlastního přístupu k této problematice.

Při zvažování využití dostupných informačních zdrojů jsem se zaměřila na několik hlavních:
odborné články na internetu, kterých je k dispozici nesčetná řada, pouze je nutné z nich odfiltrovat skrytou reklamu vzdělávacích agentur,
knižní publikace zabývající se time managementem jako jedním z hlavních prvků svého faktického obsahu (viz závěrečný seznam literatury; internetové zdroje doporučují navíc neprozkoumanou publikaci Pacovský – Time management),
absolvovaný manažerský vzdělávací kurz a podpůrné materiály RNDr. Ing. Lenky Cimbálníkové, ředitelky Střediska distančního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci,
absolvovaný seminář Duševní hygiena a sebeřízení na VŠE v Praze v roce 1999 pod vedením Doc. PhDr. Evy Bedrnové, CSc., k němu příslušná skripta a případová studie vlastní provenience.

Klíčová slova:

teorie

využití

time management

důležitost

naléhavost

řízení časuObsah:
 • 1. Úvod: cíl práce, zdroje informací, postupy………………….…………………………2
  2. Teorie time managementu…………………………………….………………………..3
  3. Aplikace zásad time managementu 4. generace…………….………………………….5
  4. Vlastní zkušenosti a příklady z praxe……………………….………………………….7
  5. Seznam použité literatury……………………………….………………………….....10

Zdroje:
 • Duševní hygiena a sebeřízení – Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Mgr. Daniela Pauknerová, PhDr. Vladimír Provazník (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, ISBN 80-7079-019-9)
 • JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT TLAK A STRES V PRÁCI – John Friedel, Gabriele Peters-Kühlinger (GRADA Publishing, a.s., 2006, ISBN 80-247-1517-1)
 • 100 RAD JAK BÝT ÚSPĚŠNĚJŠÍ V PRÁCI II. DÍL - – Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Ing. David Gruber, Ing. Lenka Vichnarová (MAFRA, a.s., 2001)
 • CÍLOVÝ MANAGEMENT, MANAGEMENT ČASU – RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková (podpůrné materiály k semináři „Managerské dovednosti II“, leden 2006)