Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

SWOT analýza (osobní SWOT analýza)

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
5 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11842
Poslední úprava
03.04.2018
Zobrazeno
1 715 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
SWOT analýza

SWOT analýza patří mezi strategické (dlouhodobé) formy plánování, kam se dále ještě řadí benchmarking, finanční analýza, teorie hodnoty, maticová a portfoliová srovnání, analýza PEST.

Základem SWOT analýzy je porovnání pozitiv a negativ určitého podniku (nebo třeba projektu, osoby či dalších aktivit), které investorům pomáhá při rozhodování, jestli do daného podniku vložit své investice či nikoliv. Rozhodují se dle toho, zda převládají pozitiva či negativa. Jinými slovy se dá říci, že SWOT analýza je studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb (Opportunities, Threats). SWOT analýzu lze ale také použít například na určení hranice, kdy je analyzovaný projekt pro firmu přínosem, či naopak.

Klíčová slova:

SWOT analýza

príležitosti

hrozby

management

analýzaObsah:
 • 1. SWOT analýza 3
  Výhody SWOT analýzy . 3
  Silné a slabé stránky 4
  Silné stránky 4
  Slabé stránky 4
  Příležitosti 4
  Hrozby 4
  2. Moje osobní SWOT analýza - studium 5
  Zadání 5
  SWOT analýza tabulka 5
  SWOT analýza tabulka vyhodnocení - body 6
  Závěr 6
  Konkrétní úkoly plynoucí z analýzy 6
  3. Použité podklady 7