Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Strategie vztahů se spotřebitelem, jejich navázání, strukturování a rozvíjení

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4417
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 724 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD
Každý z nás se rozhoduje na základě jiných kritérií, jiného vkusu a jiných motivů. Jde o to porozumět tomu, co se děje okolo nás i v nás, a dokázat to ovládnout. Každý z nás se pokouší formulovat si otázky týkající se světa kolem něho, porozumět prostředí kolem sebe i sobě samému a rozhodovat o tom, jak žít vlastní život.
Svět spotřebního chování - svět, ve kterém všichni žijeme, ovlivňuje nás a my zpětně působíme na to, co „nabídne“ on nám, jak dokáže uspokojit naše potřeby, aby nešlo jen o primitivní konzum.
Co všechno nás jako spotřebitele ovlivňuje? Jakou roli hrají naše duševní vlastnosti, životní zkušenosti i to, jak na nás působí druzí lidé, od koho si dáme poradit a proč právě od těchto lidí, to je další téma k zamyšlení.
Význam psychologických poznatků pro poznání role člověka jako zákazníka či spotřebitele je zřejmý. Zákazník a uspokojování jeho potřeb je na jedné straně ve středu zájmu marketingu, ale je důležitý i pro nás jako jednotlivce pro poznání a pochopení jedné z životních rolí. Pro pochopení toho, co člověk potřebuje, co to pro něho znamená, protože dávno už víme, že člověk nepotřebuje mobilní telefon, ale chce se domluvit s kamarádem z vedlejší ulice i s tetičkou ze Slovenska...
Mají lidé na celém světě stejné požadavky, existuje „univerzální“ spotřebitel, kterému můžeme nabízet stejné věci stejným způsobem? Budeme všichni používat několik mezinárodních značek, nebo budeme hledat to „naše české“?

Klíčová slova:

rysy osobnosti

spotřebitel

odesílatel

příjemce

motivace

učení

klientiObsah:
 • 1. ÚVOD 3
  2. Spotřebitel jako osobnost 4
  2.1. Teorie rysů osobnosti 4
  3. Ovlivňování vztahů spotřebního chování 7
  3.1 Spotřebitelovo vnímání 7
  Základní prvky vnímání 8
  3.2 Spotřebitelova pozornost 11
  2.2.3 Učení a zapomínání 12
  3.4 Potřeby a motivace 13
  4. Komunikace se spotřebitelem 14
  4.1 Složky komunikace 14
  Odesílatel 15
  Příjemce 15
  Sdělovací prostředek 16
  Zpráva 17
  Zpětná vazba 17
  5. Nákupní chování spotřebitele 18
  5.1. Co ovlivňuje nákupní chování 19
  Jaké psychologické mechanismy hrají roli při rozhodování o nákupu roli? 20
  5.2 Další faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování 21
  6. PRAKTICKÁ ČÁST 24
  6.1 Proč je dobré myslet na důchod? 24
  6.2 Prodej životního pojištění 25
  6.2.1 Návštěva klienta 26
  Prodejní pohovor 27
  Ukázka stránky, kterou kreslíme klientovi 33
  6.2.2 Reakce klientů na prodejní pohovor 34
  7. Závěr 35
  Použitá literatura: 37

Zdroje:
 • Eysenck - Rachman, 1965 (In: Atkinsonová a kol., 1995)
 • Psychologie Dnes, 6/1999
 • Nákupní chování - Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, 2004
 • Komárková R. - Ryneš M. - Vysekalová J.: Psychologie trhu (1998)
 • Lea S.E.G. - Trapy R.M. - Webley P: Psychologie ekonomického chování (1994)
 • Vysekalová Jitka - Psychologie spotřebitele, 2002
 • Styx P.: Filozofický ophled na řízení prodeje. In: Výběr, červen 2003, číslo 7, ročník XI
 • Franěk M.: Hudba v obchodním prostředí. In: Psychologie Dnes, 11/2002
 • Provazník Vladimír - Psychologie pro ekononomy 1999
 • Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Bratislava 1990
 • Kučera, S.: Marketing pro všechny, SLAKUN Krnov
 • Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Praha 1992
 • Příloha hospodářských novin - Finance (12/2001)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše