Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

SOCIÁLNÍ REKLAMA , JEJÍ PSYCHICKÝ VLIV NA ČLOVĚKA – NUTNOST V SOUČASNÉM SVĚTĚ

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2206
Poslední úprava
23.10.2013
Zobrazeno
599 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Co je reklama ?

V samém úvodu své práce bych chtěla vysvětlit, co reklama je a jakou roli v ní hraje psychologie .
Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ – znovu křičeti, což odpovídalo dobové „obchodní komunikaci“. Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace s komerčním záměrem. Psychologie se uplatňovala v reklamě již na začátku 20. století. I když neexistovala komplexní koncepce propagačního působení na psychiku člověka, uskutečnila se řada výzkumů, které analyzovaly jednotlivé psychické jevy, související s účinky reklamy. Zjistilo se, že člověk reaguje ve svém chování na vnější pobídky.
Podle definice schválené v roce 1995 Parlamentem ČR se reklamou rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Dále bychom mohli říci, že reklama je soubor stimulačních prostředků, s jejichž pomocí se snažíme ovlivňovat motivaci člověka.
Reklama je považována za účinnou, když v paměti příjemce, po vystavení jejímu působení, zanechá pozitivní emocionální stopu nebo způsobí změnu postoje v požadovaném směru.
Využívána je především z marketingových důvodů, pro zlepšení prodeje určitého druhu výrobků nebo služeb. V posledních letech se však setkáváme čím dál tím častěji i se sociální reklamou.

Sociální reklama

Tento druh reklamy je zaměřen na podporu pozitivního sociálního cítění lidí. Shledat se s ní můžeme v různé podobě s různým záměrem. V dnešním chaotickém a uspěchaném světě zaujímá své významné místo. Ve většině případů nutí lidi zamyslet se nad sebou, nad svým životem a prostředím, ve kterém žijí.
V posledních desetiletích se objevuje stále více civilizačních chorob a sociální reklama se snaží nás před nimi varovat. Ukazuje nám, jak se chránit nebo jak můžeme pomoci jiným, které už nějaká nemoc postihla.
Po otevření státních hranic k nám přišlo a stále přichází spousta jedinců i celé skupiny lidí různých ras a národností. I s tím se nám snaží sociální reklama pomoci. Učí nás jak tyto lidi mezi sebe přijmout, jak s nimi žít a tolerovat jejich odlišnosti .

Klíčová slova:

reklama

tolerance

majority

jízda tolerance

národnostObsah:
 • Co je reklama ?
  Sociální reklama
  Projekt tolerance – poznáš baru jeho pleti
  Jízda tolerance

Zdroje:
 • POUŽITÁ LITERATURA :
 • M . Nakonečný - SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
 • J . Vysekalová , R . Komárková – PSYCHOLOGIE REKLAMY
 • V . Provazník - PSYCHOLOGIE PRO EKONOMY
 • DÁLE :
 • - informační letáky Projektu Tolerance