Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Sociální geografie

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2696
Poslední úprava
02.01.2014
Zobrazeno
605 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Mikroregionální aplikace moderního a postmoderního pojetí na příkladu území Ostravy (komplementarita, utilita, sociální vzdálenost)

Znaky moderního pojetí jsou například užitečnost, prospěšnost, krátkodobě silné vazby. U postmoderního pojetí pak dlouhodobě utilita pro zvýšení atraktivity
a metrická blízkost. Komplementarita označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují. Dva aspekty obrazu světa. Například subjektivní a objektivní pohled na tutéž skutečnost může člověk vystřídat, ne však zaujímat současně.

Dnešní Slezská Ostrava názorně dokládá způsob, jakým se moderní doba vepsala do vývoje celého Ostravska. Ukazuje problémy, jimž musí moderní velkoměsto čelit
a to navzdory ještě patrnému rozkvětu a zlatokopeckému nadšení. Převážná většina budov obvodu je nějak spojena s dobýváním uhlí. Buďto jde o industriální stavby nebo o bydlení těch, jejichž předkové přišli za obživou v souvislosti s industrializací kraje. Není tedy divu, že průmysl a jeho následky ve Slezské provázejí na každém kroku. Slezská Ostrava a okolní připojené obce prošly drastickými změnami, jejichž svědectvím jsou druhotně využívané průmyslové areály, hojné proluky, haldy a jinak devastované území.

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou statutárního města Ostravy. V zóně situované projekty mají základní význam pro zvýšení ekonomické atraktivity města a zaměstnanost v Ostravě. Celková rozloha infrastrukturou vybaveného území průmyslové zóny činí více než 110ha. Investoři
v zóně dohromady proinvestovali ke konci roku 2008 více než 7,7 mld. Kč a vytvořili více než 5000 nových pracovních míst. Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová se tak stala jednou z nejúspěšnějších průmyslových nemovitostí v rámci celé České republiky, za což získala celou řadu ocenění. Zóna je situována na jižním okraji města v blízkosti rychlostní komunikace I.třídy Ostrava - Frýdek-Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a Rakousko. V bezprostřední blízkosti
se nachází sídelní útvar s více než 120 tis. obyvateli, který spolu se zázemím regionální metropole s rozvinutou infrastrukturou krajského města a vyspělou školskou základnou poskytuje investorům nutnou jistotu pro zajištění pracovních sil
a budoucí rozvoj.

Klíčová slova:

komplementarita

utilita

genius loci

Ostrava

mikroregion

morálkaObsah:
 • 1. Mikroregionální aplikace moderního a postmoderního pojetí na příkladu území Ostravy (komplementarita, utilita, sociální vzdálenost) 2
  2. Genius loci a image krajiny Ostravy 3
  3. Způsoby šíření změn v ostravském prostoru 3
  4. Mikroregionální aplikace synergie prostorových struktur 5
  5. Morálka a pravda ve světle literárních esejí 6
  6. Použité zdroje 7

Zdroje:
 • VENCÁLEK, J. Moravskoslezský kraj Genius Loci. 1. vyd., Ostrava: Repronis, 2005. 288 s.
 • SAINT-EXUPÉRY, A. Citadela. 3. vyd., Praha: Vyšehrad, 1994, 299 s.
 • Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. [cit. 2009-10-22]. http://www.ostrava2015.cz
 • Stručně z historie univerzity [online]. [cit. 2009-10-22]. http://www.vsb.cz
 • Tak trochu z historie Stodolní ulice [online]. [cit. 2009-10-22]. http://www.stodolni.cz
 • O pivovaru [online]. [cit. 2009-10-22]. http://www.ostrava.cz
 • Tiskové zprávy 6/2009 [online]. [cit. 2009-10-22]. http://www.moporuba.cz