Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Seminární práce z Risk managementu

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
11 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12856
Poslední úprava
22.10.2018
Zobrazeno
1 249 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hlavním cílem této seminární práce bylo na základě znalostí, získaných během výuky předmětu Risk management zpracovat návrh na změnu ve firmě. Pro tuto práci bylo nejprve potřeba zvolit si podnik, pro který bude změna navrhována. Já jsem si vybral společnost G-mont s.r.o., o které mám dostupné informace, a nachází se nedaleko mého bydliště.
V první části této práce krátce představím zvolenou firmu, uvedu jaký je obor jejího podnikání, jakou má organizační strukturu a také jaký sortiment přesně nabízí. Poté bude následovat kritická analýza této firmy, která se bude skládat z analýzy 7S, SLEPT analýzy, Porterova modelu pěti sil a SWOT analýzy, které je jakýmsi vyústěním těch tří předchozích a na základě které zjistím, v čem má firma svá slabá místa a co by bylo potřeba změnit. Následně přijde k návrhu změny, která by měla situaci podniku zlepšit, bude také uveden časový a obsahový harmonogram a popis změny.

Po tomto návrhu bude následovat čtvrtá část, která se bude zabývat analýzou rizik, která mohou při změně nastat a firmu ovlivnit. Nejprve budou tyto rizika identifikována (včetně pravděpodobností, dopadů atd.), pak dojde ke zpracování návrhů na opatření a uvedení metod ke snížení rizik.
V závěrečné části práce pak dojde ke zhodnocení, zda byl cíl naplněn a také ke shrnutí přínosu celé práce.

Klíčová slova:

podnikatelský subjekt

kritická analýza

swot analýza

identifikace agenta

zmrazení

pavučinový grafObsah:
 • Úvod - 3 -
  1. Popis podnikatelského subjektu - 4 -
  1.1 Výrobní program firmy - 4 -
  1.2 .Organizační struktura - 5 -
  2. Kritická analýza - 6 -
  2.1 Analýza 7S - 6 -
  2.2 SLEPT analýza - 7 -
  2.3 Porterův model pěti sil - 9 -
  2.4 SWOT analýza - 11 -
  3. Návrh a implementace změny - Lewinův model - 11 -
  3.1 Síly vyvolávající proces změny - 11 -
  3.2 Identifikace agenta změny - 12 -
  3.3 Identifikace intervenčních oblastí - 12 -
  3.4 Fáze intervence a vlastní změna - 12 -
  3.4.1 Fáze rozmrazení - 12 -
  3.4.2 Fáze vlastní změny - 13 -
  3.4.3 Fáze zmrazení - 13 -
  3.4.4 Verifikace dosažených výsledků - 13 -
  3.5 Časový a obsahový harmonogram - 13 -
  4. Analýza rizik - 16 -
  4.1 Identifikace rizik - 16 -
  4.2 Opatření ke snížení rizik - 18 -
  4.3 Pavučinový graf - 20 -
  4.4 Metody snížení rizik - 21 -
  Zhodnocení a závěr - 22 -
  Seznam použité literatury - 23 -
  Seznam obrázků - 23 -
  Seznam tabulek - 23 -
  Seznam grafů - 23 -

Zdroje:
 • G-mont, s. r. o. - výrobce vrat a bran. [online]
 • RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. Brno, 2007. První vydání. ISBN 978-80-214-3510-0
 • SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1.
 • Český statistický úřad [online]
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše